español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla opuštění Mexika v případě nezletilých

Dne 9. listopadu 2012 vešel v Mexiku v platnost nový migrační zákon, kde je uvedeno, že nezletilé děti, které přijíždějí do země a odjíždějí ze země bez svých rodičů např. s prarodiči nebo jinými příbuznými, případně samy, musejí mít notářské potvrzení o souhlasu s cestou od obou rodičů.

Povinnost předložit souhlas rodičů s vycestováním se vztahuje i na nezletilé cizince, kteří mají v Mexiku povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt, nevyjímaje dlouhodobý pobyt za účelem studia.

Povinnost mít souhlas rodičů se nevztahuje na osoby-cizince cestující za turistickým účelem (např. prarodič cestující s vnukem).

Souhlas rodičů může být sepsán formou notářského zápisu:

1. před českým notářem, poté ověřen apostilou a přeložen do španělštiny (zákon nestanoví, kým má být překlad proveden nebo jak má být ověřen)

2. konzulárním úsekem Velvyslanectví Mexika v ČR (poté již není třeba žádná apostila ani překlad, neboť doklad bude již ve španělštině a platný pro Mexiko). Doporučujeme Vám předem se s Velvyslanectvím Mexika v ČR spojit – kontakt naleznete zde http://www.sre.gob.mx/republicacheca/ a ověřit si, jaké doklady bude nutno k sepsání zápisu předložit.

3. notářem na území Mexika či Velvyslanectvím ČR v Mexiku v případě, že rodiče s dítětem do Mexika přicestovali, ale z Mexika dítě odlétá samo příp. v doprovodu třetí osoby.

V případech, kdy jeden z rodičů nezletilého dítěte nežije nebo mu soud styk s dítětem zakázal, Vám doporučujeme obrátit se na konzulární úsek Velvyslanectví Mexika v ČR, kde by Vám v tomto smyslu měli napsat notářský zápis na základě Vámi předložených dokladů.

V případě, že dítě cestuje pouze s jedním rodičem (či osobou, které dítě bylo svěřeno do péče), není nutno mít souhlas druhého rodiče.

Písemný souhlas se může vztahovat k jedné cestě či být vydán na určité časové období.