deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CNFB
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČNFB rozdělí další prostředky na ochranu přeživších obětí nacismu

Česko-německý fond budoucnosti poskytne další mimořádné prostředky ve výši 1 900 000 Kč na ochranu českých obětí nacismu před pandemií. Fond tak již podruhé reaguje na akutní potřeby různých skupin obětí, které jsou koronavirem obzvláště ohroženy. V České republice žije ještě několik stovek osob, které přežily nacistický teror.

27. 1. spouští fond sérii videopříspěvků „Mladí mluví s pamětníky“. Největší část finančních prostředků (750 000 Kč) je určena na péči o nejstarší přeživší a na podporu druhé a třetí generace obětí, o něž se stará Židovská obec v Praze.
Další významná část finančních prostředků (bezmála 600 000 Kč) bude poskytnuta celkem 380 bývalým nuceně nasazeným, politickým vězňům a Romům. Prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Živá paměť obdrží příspěvek na výdaje spojené se sociálními a zdravotními službami, které nejsou hrazeny pojišťovnou.

Centrum pomoci paměti národa zřízené organizací Post Bellum obdrží 300 000 Kč na individuální pomoc, včetně psychosociálního poradenství pro pamětníky, realizovaného prostřednictvím široké sítě dobrovolníků ve všech regionech České republiky.

Další prostředky ve výši 250 000 Kč budou rozděleny mezi regionální židovské obce v ČR na péči o oběti holocaustu v různých regionech České republiky, a dále pak na antigenní testy.

Fond dále ve spolupráci s Jewish Claims Conference vyplatí 328 žijícím židovským obětem nacismu na Slovensku 60 000 eur z pozůstalosti bývalého berlínského politika Wolfganga Storcha, který zemřel v roce 2014.

Kromě akutní pomoci přeživším nacistického teroru patří k zásadním úkolům Česko-německého fondu budoucnosti již od počátku jeho existence podporovat mezigenerační debatu Čechů a Němců na téma společných dějin. U příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu zveřejní fond 27. ledna na svém facebookovém profilu sérii videoklipů, v nichž mladí lidé vstupují do dialogu s pamětníky a propojují tak minulost, přítomnost a budoucnost.

„Dnešní čtvrtá generace v Německu je otevřená dialogu,“ říká osmadevadesátiletý Felix Kolmer, viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru, který sám prošel několika koncentračními tábory a téměř celý život se zasazuje o česko-německé porozumění. „Je hodně lidí mého věku, které dělají totéž co já, totiž hojně diskutují ve školách. Protože tam vidí u mladých lidí tu budoucnost.“ Se spisovatelem a influencerem Ladislavem Ziburou hovořil Kolmer z iniciativy Fondu budoucnosti mimo jiné i o důležitosti osobních setkání: „Když se budeme znát napřič národy, tak to je podle mě nejlepší prevence toho, že se nestane tak snadno, aby přišel někdo, kdo nás mezi sebou znesváří. Protože když někdo přijde a bude mi vyprávět, jací jsou Němci, budu vědět, že to není pravda, protože znám dvacet Němců a každý z nich je úplně jiný. A právě v tomhle vidím budoucnost své generace – že díky této provázanosti nebudeme pociťovat generální nenávist vůči celému národu, která stoji za válkami.“
 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Mail: silja.schultheis@fb.cz
tel: +420 737 505 79a
www.fondbudoucnosti.cz

Odškodnění českých obětí nacismu představovalo pro Česko-německý fond budoucnosti od jeho vzniku v prosinci 1997 důležitý úkol. Více než 7 000 bývalých vězňů koncentračních táborů a obětí rasové perzekuce vyplatil fond z vlastních prostředků celkem 45 miliónů eur. Z prostředků poskytnutých německým a rakouským státem či průmyslem poskytl 87 000 obětí otrocké a nucené práce odškodnění v celkové výši 8 miliard korun.

Kromě toho fond spolupracuje s řadou vědeckých a vzdělávacích institucí na dalším výzkumu o období nacionálního socialismu a zprostředkování získaných poznatků. V současné době se například ve spolupráci s Karlovou univerzitou podílí na digitalizaci vzpomínek přeživších obětí romského holocaustu.

Soubory ke stažení

TZ Česko-německý fond budoucnosti 27.1.2021 (203 kB)