english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sňatek

Uzavřeli jste sňatek v zahraničí a chcete jej zaregistrovat v ČR?

Vyřízení českého oddacího listu v případě manželství uzavřeného v zahraničí probíhá na Zvláštní matrice města Brna. Zastupitelský úřad ČR tak pouze přijímá (výhradně na základě předchozí registrace) vyplněné formuláře a podklady, které zasílá do ČR. Jedná se o časově náročný proces, který trvá přibližně půl roku.

Při žádosti o zápis manželství do Zvláštní matriky a vystavení českého oddacího listu se předkládají níže uvedené doklady:

  1. žádost o zápis uzavření manželství;
  2. cizozemský oddací list opatřený příslušným ověřením a úředním překladem do českého jazyka;
  3. doklad o státním občanství ČR (platný cestovní pas ČR, platný občanský průkaz ČR, osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku);
  4. rodné listy obou snoubenců (v případě cizince rodný list s potřebným vyšším ověřením a překladem do českého jazyka);
  5. rozsudek soudu ČR o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou o nabytí právní moci, pokud některý ze snoubenců uzavíral manželství jako rozvedený);
  6. úmrtní list zemřelého manžela, pokud některý ze snoubenců uzavíral manželství jako ovdovělý;
  7. doklad totožnosti žadatele, kterým může být platný cestovní pas ČR či platný občanský průkaz ČR; pokud takový doklad nemá, pak platný cestovní pas nebo občanský průkaz státu, jehož je občanem.

V případě, že si chce žena nechat zapsat své nové příjmení do knihy manželství v mužském tvaru, předkládá potřebnou žádost.

Pokud žadatel prokazuje své státní občanství ČR jiným dokladem než občanským průkazem, je nutné vyplnit též formulář Prohlášení o státním občanství.

přílohy

Zadost_o_zapis_uzavreni_manzelstvi_2014_1 16 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 1.3.2014

Zadost__o_zapis_prijmeni_do_knihy_manzelstvi_v__muzskem_... 24 KB DOC (Word dokument) 5.8.2019

Prohlaseni_zletily_1 26 KB DOC (Word dokument) 5.8.2019