български  česky  english 

Разширено търсене

Консулски отдел, визи

Изплащане на пенсиите в чужбина

Пенсиите на пенсионерите, живущи в чужбина, чиято пенсия е изплащана по банкова сметка ще продължат да бъдат изплащани въз основа на представена Декларация за живот. more ►

Нoва заповед на министъра на здравеопазването на РБ

На 27 ноември 2020 г. влезе в сила нова заповед на министъра на здравеопазването на РБ № РД-01-675/25.11.2020, от която не произтичат никакви промени за гражданите на ЕС при пристигането им в Република България. Новата заповед е в сила до 31. 01… more ►

До ЧР се пътува само в неотложни случаи.

В резултат на критичната епидемиологична ситуация от 18 декември 2020 г. в ЧР влиза в сила критичнe мярки, с която се ограничава свободното придвижване на лица на територията на цялата ЧР. more ►

От България до ЧР без PCR-тест.

НОВО: От 11.01.2021 г. за гражданите на Чешката република и чужденците, пристигащи в ЧР от Република България важат същите условия за влизане, както преди настъпването на пандемията от COVID – 19, т. е. не трябва да попълват електронен… more ►

От 01.01.2021 г. задължителен адаптивно-интеграционен курс за чужденци

Всеки чужденец, на когото от 01.01.2021 г. е издадено разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в ЧР, сега е длъжен да завърши адаптивно-интеграционен курс (с изкл. напр. на кандидатстващите с цел образование, инвестиции, за работна и… more ►

Със заповед на министъра на здравеопазването на РБ от 23:30 ч. на 27.11.2020 г. до 31.1.2021 г. на територията на РБ се въвеждат временни противоепидемични мерки

Някои мерки: преустановява се провеждането на културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, концерти, с изкл. на театрите при заетост до 30% от капацитета). Не се допуска провеждане на събирания и тържества с присъствие на повече от 15… more ►