česky  english 

rozšířené vyhledávání

Jak začít s exportem

Tzv. jednotná síť zahraničního zastoupení a služby státu českým exportérům poskytují celou řadu možností, jak podpořit vaše aktivity na zahraničních trzích. Vaší vstupní branou k vývozu zboží do zahraničí může být také tzv. "Klientské centrum pro export" (KCE).

Klientské centrum pro export:

Klientské centrum pro export vzniklo v říjnu 2014 jako společný projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, a agentury CzechTrade s cílem poskytnout českým podnikatelům na jednom místě rychlou a praktickou pomoc s jejich expanzí na zahraniční trhy. 

KCE nabízí firmám

  1. Konzultace exportních a investičních záměrů v zahraničí
  2. Služby ve více než 90 zemích světa prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě, kterou tvoří zastupitelské úřady ČR a zahraniční kanceláře CzechTrade
  3. Informace o exportních novinkách a příležitostech, plánovaných odborných a teritoriálních seminářích a akcích přímo na zahraničních trzích

Kdo a jak vám v KCE poradí

  • Podle charakteru požadavku vám poradí vybraný exportní specialista. Usnadní vám nejen orientaci v systému státní podpory exportu, ale bude s vámi v kontaktu po celou dobu zpracování vašeho požadavku.
  • Konkrétní službu zpracují zastupitelské úřady ČR nebo zahraniční kanceláře CzechTrade, případně další specialisté.
  • Z důvodu sjednocení přístupu ke službám v celé zahraniční síti jsou všechny základní služby při prvotním zájmu exportérů o vstup na trh poskytovány zdarma. Na tyto základní služby navazují další specializované služby.

Tel:+420 224 907 576 
E-mail: kcexport@businessinfo.cz