Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Keňa žirafy
Keňa Keňa

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Keňské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Cooperation in the Area of Tourism between the Ministry of Regional Development of the Czech Republic and the Ministry of Tourism of the Republic of Kenya
Země a mez. organizace Keňa
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2010-04-28 Praha
Platnost 28.4.2010
Publikace č. 2010-05-27 49/2010

Dohoda o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky

Název v cizím jazyce Air Services Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Kenya
Země a mez. organizace Keňa
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1989-03-03 Nairobi
Platnost 26.2.1993
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2004-03-11 36/2004

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Cultural Cooperation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of Kenya
Země a mez. organizace Keňa
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1986-10-02 Nairobi
Platnost 2.10.1986
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1988-02-26 16/1988

Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keni

Název v cizím jazyce Agreement on Scientific and Technical Co-operation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of Kenya
Země a mez. organizace Keňa
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1964-03-09 Nairobi
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Keňskou republikou o potvrzení platnosti Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských z 11. listopadu 1924, Dodat...

Název v cizím jazyce Agreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of Kenya concerning validity of the Convention between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland relating to proceedings in civil matters, t...
Země a mez. organizace Keňa
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1970-01-15 Nairobi
Platnost 15.1.1970
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1970-01-01 14/1970

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926

Název v cizím jazyce Treaty between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland concerning the mutual extradition of fugitive criminals as amended by the Protocol signed at London on June 4, 1926
Země a mez. organizace Keňa
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1924-11-11 Londýn
Platnost 12.12.1967
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1926-11-23 211/1926
Publikace č. 1928-02-06 22/1928
Publikace č. 1928-05-26 73/1928
Publikace č. 1929-04-16 56/1929
Publikace č. 1932-11-05 166/1932
Publikace č. 1934-10-09 212/1934
Publikace č. 1935-02-21 25/1935

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských

Název v cizím jazyce Convention between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland relating to legal proceedings in civil matters
Země a mez. organizace Keňa
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1924-11-11 Londýně
Platnost 12.12.1967
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1926-05-20 70/1926
Publikace č. 1926-07-13 123/1926
Publikace č. 1927-05-27 60/1927
Publikace č. 1927-09-16 140/1927
Publikace č. 1929-02-04 12/1929
Publikace č. 1930-12-31 204/1930
Publikace č. 1931-03-31 47/1931
Publikace č. 1931-07-10 107/1931
Publikace č. 1931-09-15 146/1931
Publikace č. 1932-01-26 28/1932

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Název v cizím jazyce Supplementary Convention concerning the conduct of legal proceedings between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Země a mez. organizace Keňa
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1935-02-15 Praha
Platnost 12.12.1967
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1935-01-01 178/1935
Publikace č. 1935-01-01 218/1935
Publikace č. 1936-01-01 8/1936
Publikace č. 1936-01-01 47/1936
Publikace č. 1936-01-01 64/1936
Publikace č. 1936-01-01 117/1936
Publikace č. 1936-01-01 350/1936
Publikace č. 1937-01-01 78/1937
Publikace č. 1938-01-01 152/1938
Publikace č. 1938-01-01 156/1938
.