Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Korejská republika Soul
Korejská republika Korejská republika

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Korejská republika
 • Tehan Minguk
 • Republic of Korea

1.2. Rozloha

 • 99 313 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 50,0 mil.

Hustota na km2 :

 • 486 osob

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • 60,5 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 0,44 %

Demografické složení:

 • 0–14 let: 21,4 %
 • 15–29 let: 21,4 %
 • 30–44 let: 26,7 %
 • 45–59 let: 16,0 %
 • 60 a více let: 11,3 %

1.5. Národnostní složení

 • Korejci, Číňané cca 30 tis.

1.6. Náboženské složení

54 % věřící, z toho:

 • buddhisté 48 %
 • křesťané 51 % (3/4 protestanti, 1/4 katolíci)
 • ostatní 1 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk:

 • korejština

Ostatní nejčastěji používané jazyky: angličtina (ve styku se zahraničím)

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění zem:

 • 9 provincií
 • 7 metropolitních měst
 • 136 okresů

Hlavní město:

 • Soul (9,9 mil. obyv.)

Další velká města:

 • Busan (2,7 mil.)
 • Daegu (2,5 mil.)
 • Incheon (2,5mil.)
 • Gwangju (1,4 mil.)
 • Daejeon (1,4 mil.)
 • Ulsan (1 mil.)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

korejský won, KRW

Směnný kurz k 4. 10. 2012: 1 EUR = 1.442 KRW, 1 USD = 1.114 KRW, 1000 KRW = 17,40 CZK

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1.+2. ledna Solární nový rok
 • leden/únor Lunární nový rok – 3 dny
 • 1. března Den nezávislosti
 • duben/květen Narození Buddhy
 • 5. května Den dětí
 • 6. června Den padlých za svobodu
 • 17. července Den ústavy
 • 15. srpna Den osvobození
 • září/říjen Čusok (Den díkůvzdání) – 3 dny
 • 3. října Den vzniku národa
 • 25. prosince Vánoce

Obvyklá pracovní a prodejní doba:

Státní instituce mají pracovní dobu od 9:00 do 18:00 hodin, s přísně dodržovanou polední přestávkou 12:00–13:00. Sobota je dnem pracovního volna jen pro zaměstnance větších firem (nad 300 pracovníků). Obchody mají často otevřeno mnohem déle (cca do 21:00), velké obchodní domy nemají zavírací den. Banky jsou otevřené od 9:30 do 16:30 hod., v sobotu do 13:30.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V jednání s korejskými partnery je vhodné mít na zřeteli kulturní odlišnosti, které jsou obdobné v celé východní Asii. Například je obvyklé podávat a přijímat předměty (včetně vizitek) oběma rukama, není slušné hlasitě smrkat, zejména při jídle. Jednání jsou mnohdy zdlouhavá, složitá, korejský partner je může přerušit a odmlčet se, což však ještě nemusí být známkou nezájmu. Uzavřené dohody jsou vesměs plněny. Velká pozornost je věnována volbě dárků pro obchodní partnery, většinou jde o pečlivě zabalené předměty pro praktické použití.

Ještě před samotným začátkem cesty věnujte pozornost výběru oblečení. Korejci si velmi základají na svém vzhledu (pečlivě upravený vzhled včetně naleštěných bot je jednou z pěti podmínek úspěšného podnikatele v KR). Dobře střižený oblek z kvalitního materiálu nejlépe v barvě šedé nebo černé (stejně jako u automobilů se barevná škála obleků pohybuje od šedé do černé) Vám pomůže naklonit si obchodního partnera hned na počátku jednání.

Vždy je dobré pamatovat na to, že v Koreji budete potřebovat velké množství vizitek (jednání se účastní i velké množství zástupců a asistentů). Vizitka by měla mít reprezentativní vzhled. Důležitá je především pozice uvedená na vizitce.  Snaha uvádět na vizitce co nejvyšší postavení má však v praxi za následek, že v Korejské republice je prezidentem firmy téměř každý. Je dobré být připraven na otázky týkající se věku. Korejský partner se jimi pokouší získat informace, na jejichž základě vymezí vzájemný postoj mezi jednajícími osobami. Obecně platí, že čím vyšší funkci máte a čím jste starší ve srovnání s korejským partnerem, tím vyšší respekt si od počátku získáte.

Nemalým problémem, se kterým se často na jednáních setkáte, je nízká úroveň znalosti anglického jazyka. Je proto vhodné ověřit si několikrát během jednání, zda bylo základním bodům porozuměno a zda existuje shoda mezi oběma stranami. Pro jednání s menšími firmami je vhodné zajistit si tlumočníka do korejštiny.

Pokud používáte při jednáních tlumočníka, připravte se na nepoměr mezi délkou Vašeho sdělení a překladem. Na to, co my řekneme dvěma větami, potřebuje tlumočník pět minut (pozn.: situace přesně odpovídá záběru z filmu Ztraceni v překladu). Selhávají i pokusy o získání odpovědi ano či ne. Další problém s tlumočníky nastává, pokud chcete vyjádřit partnerovi svůj nesouhlas s jeho tvrzením. V Koreji se ctí obecně platné pravidlo, že kritika na veřejnosti je nepřijatelná a mladší nikdy nesmí vyjádřit nesouhlas se starším. Váš nesouhlas pak může vyznít jako velká omluva.

Je doporučeno při jednáních věnovat pozornost převádění měnových a plošných jednotek, Korejci počítají po deseti tisících a převod z korejského wonu na americký dolar je ve většině případů nesprávný. Stejné problémy jsou u převodu m2 na korejskou míru pjong (pyong) a opačně. Vždy se raději ještě jednou ujistěte, že výsledná suma je správná a napište ji na papír.

Pokud budete chtít  uvolnit situaci při jednáních vtipem, nikdy nepoužívejte sarkasmus. Korejci nechápou „český černý humor“ a budou se cítit uraženi. Buďte připraveni, že i muž muži zalichotí tím, jak je hezký (pozn. „you are such a handsome man“). Pokud budete chtít partnerovi polichotit, neříkejte, že vypadá mladě. V Koreji obecně platí, že čím jste starší, tím jste váženější. Doporučuji tudíž pochválit spíše korejské jídlo nebo ženy.

Při jednáních se nedoporučuje upozorňovat na chyby učiněné korejským partnerem. Korejci všeobecně velmi těžce nesou jakékoliv selhání a považují ho za osobní prohru (a proto také svou chybu nepřiznají).

Všeobecně platí, že čím větší firma, tím více se blíží její jednání evropskému standardu. Vhodná je opatrnost v situaci, kdy potenciální partner požádá o zaslání jednoho referenčního vzorku, na jehož základě se chce rozhodnout o budoucí spolupráci; i v Koreji existuje problém kopírování. Stává se také, že jednotlivec nabídne jednat přímo s ním za zády firmy, pro niž pracuje; důvody bývají různé (např. neochota mateřské firmy navazovat nové kontakty, lepší podmínky spolupráce atd.). Nebuďte zaskočeni ani velikostí kanceláře. Náklady na pronájem jsou ve srovnání s Českou republikou mnohonásobně vyšší, a mnohé menší firmy si tak nemohou dovolit velké a reprezentativní prostory.

Výraznou zvláštností fungování obchodní společnosti v Koreji obecně je využívání kontaktů, které se vytvořily během studia na vysoké škole. Proniknout do této sítě je pro cizince v krátké době téměř nemožné. Zahraniční firmy zaměstnávající místní pracovní sílu musí rovněž počítat s tím, že v Koreji je velmi odlišný způsob řízení společnosti vyplývající rovněž z kulturních rozdílů (např. služebně nejstarší má nejvyšší plat bez ohledu na výkonnost).

Vzhledem k častým dopravním zácpám nemusí být příjemné používat k cestování najatý osobní automobil, mnohé ukazatele směru mimo hlavní dopravní tahy jsou pouze v korejštině. Ve městech je na kratší vzdálenosti výhodné využívat cenově přijatelné taxi s korektními řidiči, vozy taxislužby černé barvy jsou dvakrát dražší než vozy stříbrné a bílé. Na delší vzdálenosti po Soulu je výhodné používat rozsáhlý systém metra. V meziměstském dálkovém provozu (např. Soul – Daejeon – Daegu – Busan, Soul – Ulsan či Soul – Gwangju – Mokpo) je časově výhodné používat rychlovlaky KTX.

Telefonovat z KR do zahraničí lze přes několik různých telekomunikačních firem, vytáčí se jejich kód 001, 002 nebo 008, dále kód země bez nul, města, telefonní stanice. Běžně jsou dostupné telefonní automaty fungující na mezinárodní platební karty. Místní síť mobilních telefonů používá systém CDMA, který je nekompatibilní s evropským GSM. Fungují zde pouze telefony, které pracují v režimu 3G. Mobilní telefon fungující v KR si lze pronajmout při příletu na letišti za cca 3 USD na den a 0,6 USD za minutu odchozího hovoru. Vyžadováno je předložení cestovního dokladu a kreditní karty jako garance; mobilní telefon také poskytují svým hostům některé hotely.

Společnost BBB poskytuje bezplatné tlumočení mezi korejštinou a dalšími jazyky po telefonu (z evropských: angličtina, francouzština, španělština, italština, ruština, němčina, portugalština, polština a švédština). Kontakt: www.bbbkorea.org, telefon z Koreje 15885644.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařská péče ve velkých městech je na dobré úrovni. Cizinec si však veškeré náklady na léčbu hradí sám, poplatky jsou relativně vysoké. Doporučujeme proto před cestou do Koreje uzavřít cestovní pojištění. Řada místních lékařů studovala v USA a hovoří anglicky. Dorozumění s lékařským personálem v menších zdravotnických zařízeních je obtížné. V Soulu jsou na vysoké odborné a přiměřené jazykové úrovni zvláště následující kliniky:

 • Yonsei Severance Hospital, tel.: 02-22285800, 010-9948-0983 (pohotovost)
 • Asan Medical Center, tel.: 02-30105001
 • Samsung Medical Center, tel.: 02-3410-0200, pohotovost 02-3410-2060
 • Seoul National University Hospital, tel.: 02-2072-2890, 011-950-2890, nepřetržitá pohotovost tel.: 02-20722473-7
 • Samsung Cheil Hospital, tel.: 02-20007208, 02-20007143
 • Seoul Global Center provozuje telefonickou poradenskou službu pro cizince – Medical Referral Service. Zdravotnicky vyškolený personál poskytuje rady v angličtině o zdravotnických zařízeních a službách v KR (8:00–20:00, mimo tuto dobu pouze neodkladné případy). Tel.: 010-4769-8212, 010-8750-8212, e-mail: medicalreferral@seoul.go.kr

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Kromě velvyslanectví je v KR od června 2005 zastoupena svou kanceláří agentura CzechTourism. Vedoucím kanceláře je p. Soo Myung Choi – adresa: 1105 Hyoryoung Bldg. 1 Mookyo-dong, Chung-ku, Seoul. Tel. (0082-2) 776-9837.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • policie: 112
 • záchranná služba a požárníci: 119, 1399 (při volání mimo Soul nebo z mobilního telefonu 02-1399)
 • informace pro zahraniční turisty: 1330 (platí v celé KR).

1.18. Internetové informační zdroje

Obchodní kontakty a informace

Korejský tisk v angličtině

Další zdroje informací o Koreji

1.19. Adresy významných institucí

Státní instituce Korejské republiky

Významné průmyslové asociace

.