Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Korejská republika Soul
Korejská republika Korejská republika

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Prováděcí program spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2014-2016

Název v cizím jazyce Implementing Programme of Cooperation in the Fields of Education and Culture between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Korea for the Years 2014-2016
Země a mez. organizace Korejská republika
Oblast smluvní úpravy Školství - školská a kulturní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2014-11-05 Praha
Platnost
Publikace č. 2014-11-28 66/2014

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách, podepsané dne 26. října 1990 sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Korejská republika
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-02-14 Praha
Místo podpisu 2004-12-03 Praha
Platnost 14.2.2005
Publikace č. 2005-10-13 107/2005

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou

Název v cizím jazyce Agreement on Social Security between the Czech Republic and the Republic of Korea
Země a mez. organizace Korejská republika
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2007-12-14 Praha
Platnost
Publikace č. 2008-12-15 80/2008

Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Convention between the Czech and Slovak Federal Republic and the Republic of Korea for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Korejská republika
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1992-04-27 Soul
Platnost 3.3.1995
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1995-07-14 124/1995

Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou

Název v cizím jazyce Administrative Arrangement for the Implementation of the Agreement on Social Security between the Czech Republic and the Republic of Korea
Země a mez. organizace Korejská republika
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2008-07-01 Soul
Platnost
Publikace č. 2008-12-15 81/2008

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the Republic of Korea for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Korejská republika
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1992-04-27 Soul
Platnost 16.3.1995
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1995-07-14 125/1995

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Korea concerning a Working Holiday Program
Země a mez. organizace Korejská republika
Oblast smluvní úpravy Pracovní dovolená
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2011-12-19 Praha
Platnost
Publikace č. 2012-05-22 55/2012
Publikace č. 2012-06-06 60/2012

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce The Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Korea on the Scientific and Technological Co-operation
Země a mez. organizace Korejská republika
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1995-03-04 Praha
Platnost 3.4.1995

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the Republic of Korea for Air Services
Země a mez. organizace Korejská republika
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1990-10-26 Soul
Platnost 26.10.1990
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2004-01-20 5/2004

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Korea for Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy
Země a mez. organizace Korejská republika
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-03-16 Soul
Platnost
Publikace č. 2001-08-23 83/2001

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Cultural Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Korea
Země a mez. organizace Korejská republika
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1994-10-06 Soul
Platnost 24.10.1994
Publikace č. 1994-12-12 230/1994

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Korea on the abolition of visa requirements
Země a mez. organizace Korejská republika
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1994-10-06 Soul
Platnost 5.11.1994
Publikace č. 1995-08-08 163/1995

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Co-operation between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Korea
Země a mez. organizace Korejská republika
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2009-04-21 Praha
Platnost
Publikace č. 2009-08-14 63/2009

Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2009 - 2011

Název v cizím jazyce Implementary Programme of Co-operation in the Field of Education, Youth, Sport and Culture between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Korea for the Years 2009 - 2011
Země a mez. organizace Korejská republika
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury, mládeže a sportu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2009-12-30 Soul
Platnost 30.12.2009
Publikace č. 2010-02-23 16/2010
.