Stálá mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

cr_pomaha

humanitární pomoc

Poskytování humanitární pomoci je součástí české zahraniční politiky. Řídí se zákonem o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí z roku 2010.

Humanitární pomoc je v něm definována jako souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí zasažených mimořádnou událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním důsledkům.

Poskytování humanitární pomoci se globálně řídí základními mezinárodními humanitárními principy lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti, k nimž se Česká republika přihlásila v roce 2006 prostřednictvím potvrzení zásad Dobrého humanitárního dárcovství (GHD – Good Humanitarian Donorship). Na zásadách GHD je založena iniciativa Dobrého humanitárního dárcovství, jíž Česká republika předsedala spolu s Dánskem v období 2012 – 2013.

Česká republika uznává a podporuje zásadní roli OSN v oblasti koordinace humanitární akce, podporuje rovněž působení Mezinárodního červeného kříže (ICRC, IFRC) a národních organizací Červeného kříže. Jako člen Evropské unie se také podílí na aktivním působení Evropské unie prostřednictvím naplňování Evropského konsensu o humanitární pomoci.

Každý rok je přijímána Operační strategie humanitární pomoci České republiky pro daný rok, jejímž cílem je shrnout základní zaměření humanitární pomoci na pozadí globálních humanitárních potřeb a přijatých mezinárodních závazků.

Více informací o humanitární pomoci ČR na stránkách MZV.

Česká republika poprvé v roli člena Výkonného výboru UNHCR

Ve dnech 29. září – 3. října 2014 se v Ženevě uskutečnilo 65. zasedání Výkonného výboru Programu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). více ►

ČR v byru ke snižování rizika katastrof

Stálá představitelka České republiky, velvyslankyně Kateřina Sequensová se stala členkou byra Přípravného výboru 3. Světové konference ke snižování rizika katastrof, která se ve dnech 14. – 18. března 2015 uskuteční v japonském Sendai. více ►

ČR poskytla okamžitou humanitární pomoc pro Filipíny

Dne 12. listopadu 2013 schválil ministr zahraničních věcí České republiky Jan Kohout okamžitou humanitární pomoc pro Filipíny ve výši 4 mil. Kč. více ►

ČR přispěla na pomoc syrským uprchlíkům a iráckým navrátilcům ze Sýrie v Iráku

Ministr zahraničních věcí České republiky Jan Kohout rozhodl dne 12. listopadu 2013 o poskytnutí humanitární pomoci ve výši 3 mil. Kč pro syrské uprchlíky a irácké navrátilce ze Sýrie v Iráku prostřednictvím Mezinárodní organizace pro migraci… více ►

ČR poskytla příspěvek na podporu programů UNHCR pro afghánské uprchlíky v Íránu

cr_pomaha

Česká republika v listopadu 2013 poskytla finanční příspěvek 2 mil. Kč na podporu programů Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky pro afghánské uprchlíky v Íránu. více ►