Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Organizované prohlídky/semináře sídla OECD v Paříži pro veřejnost

OECD organizuje prohlídky a semináře pro obchodní vedoucí, zástupce tržní unie, poslance, akademické činovníky, novináře, studenty vysokých škol a jiné skupiny na žádost.

Pro koho jsou prohlídky určeny?

The Public Affairs Division organizuje skupinové návštěvy do sídla OECDv Paříži pro obchodní vedoucí, zástupce tržní unie, poslance, akademické činovníky, novináře, studenty vysokých škol a jiné skupiny po předchozí domluvě. OECD takto každoročně přivítá okolo 3000 návštěvníků. Bohužel, individuální návštěvy nelze zajistit.

Co je standardní prohlídka?

Návštevy či semináře jsou různého trvání, počtu účastníků či celkového typu návštěvy. OECD je schopna přijmout skupiny od 10 až po 100 účastníků, záleží na dispozicích jednotlivých jednacích místností. Typická prohlídka trvá 2-3 hodiny a je provázena v jednom ze dvou oficiálních jazyků OECD – v angličtině nebo francouzštině.

Vše začíná stručným představením OECD a poté jeden nebo více členů sekretariátu přednese návštěvníkům krátkou prezentaci na určité předem vybrané téma, které skupinu zajímá. Členové jednotlivých delegací bývají obvykle také přizváni. Každá prezentace trvá typicky 45 minut, včetně závěrečné diskuse s veřejností. Účastníci dostanou brožury a relevantní informace k pozadí činnosti OECD.

Jak zorganizovat prohlídku/seminář?

Kvůli omezené dispozici jednotlivých místností je třeba zaslat žádost nejpozději 2 měsíce před plánovanou návštěvou OECD. Žádost musí obsahovat následující informace: preferované datum a čas návštěvy OECD, počet účastníků a seznam jejich jmen, téma prohlídky z působnosti OECD, speciální požadavky (jsou-li). Za prohlídky nejsou účtované žádné poplatky!

Koho kontaktovat?

Univerzitní prohlídky/semináře:

Andrew Gentry

e-mail: Andrew.Gentry@oecd.org  

Pro profesní a ostatní žádosti o prohlídky:

Linda Aidan

e-mail: linda.aidan@oecd.org


Více informací, včetně dalších kontaktů najdete na oficiálních stránkách OECD (anglicky):

http://www.oecd.org/document/53/0,3746,en_2649_34495_1910453_1_1_1_1,00.html