česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.sophiewilmes.be
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Belgie: Rozvolňování (opatření fáze 4 od 1. července)

Bezpečnostní rada státu na základě dohody odborníků skupiny GEES, která vychází z aktuálně dobrého vývoje epidemiologické situace, odsouhlasila přechod do 4. fáze plánu rozvolňování, počínaje 1. červencem. Belgická premiérka Sophie Wilmès během tiskové konference 24. června oznámila řadu rozvolňovacích kroků. Tzv. sociální buňka bude rozšířena na 15 osob včetně dětí a bude povoleno obnovení některých činností.

Zásadním zůstává dodržování 6 základních pravidel individuálního chování:

1) Hygienická opatření zůstávají zásadní;
2) Outdoorové aktivity by měly být pokud možno upřednostňovány. Popřípadě musí být interiér dostatečně větraný;
3) Zvláštní zřetel musí být věnován osobám rizikových skupin vůči nimž je nutné aplikovat další preventivní opatření;
4) Dodržování bezpečnostní vzdálenosti zůstává v platnosti s výjimkou osob v jedné domácnosti, dětí do 12 let a osob, s nimiž máme bližší kontakt v rámci tzv. kontaktní buňky.
5) Je možné mít užší kontakt s 15 různými lidmi týdně nad rámec osob ve sdílené domácnosti (= rozšířená kontaktní buňka). Lidé se také mohou měnit každý týden;
6) Skupinová setkání budou omezena na max. 15 osob, včetně dětí. To platí pro všechna setkání, bez ohledu na to, zda se konají doma nebo mimo domov (např. park nebo restaurace).

Za určitých podmínek obnoví činnost:

Bazény a wellness centra;
Zábavní parky a krytá hřiště;
Divadla a kina;
Kasina a herny;
Kongresové sály;
Recepce a společenské místnosti s maximálním počtem 50 osob;

Jednou z podmínek bude aplikace tzv. protokolů. Kromě toho se budou uplatňovat obecná pravidla, která již platí pro jiné činnosti, jako je povinné dodržování bezpečnostních vzdáleností, stanovení časových úseků, zamezení shlukování, čištění infrastruktury. Nošení roušek je i nadále velmi doporučováno.

Činnost v této fázi neobnoví diskotéky a noční kluby a k nim přidružené aktivity. Rovněž platí zákaz masových akcí (festivalů, sportovních událostí...)

Představení pro veřejnost - včetně kin - budou moci začít 1. července, ale vždy podle zvláštních organizačních pravidel, jako je respektování bezpečné vzdálenosti u veřejnosti a nejvýše 200 přítomných osob v interiéru, 400 osob při venkovních událostech. Organizace by měla být zajištěna tak, aby nedocházelo před vstupem do sálu ke shlukování osob. Pokud se lidé účastní kulturních aktivit, ale i volnočasových aktivit, vždy se doporučuje nosit roušku. Pokud to hygienická situace dovolí, bude kapacitní limit v srpnu navýšen na 400 osob v interiéru a maximálně 800 venku. Maximální počet účastníků se bude vztahovat rovněž na účast při manifestacích. Ty musí být vždy povoleny příslušným místním orgánem. V každém případě musí být vždy statické a musí se konat na místě, kde lze dodržet bezpečné vzdálenosti.

Pro pravidelné akce pořádané ve stálých strukturách, jako jsou divadla, kina, galerie, kongresové sály, budou vypracovány protokoly příslušnými ministry a odborníky z GEES. Pro jednorázové akce ve veřejném prostoru bude od 1. července k dispozici online nástroj, který bude sloužit jako reference pro místní úřady při udělování povolení pro tyto akce.

Dále dojde od 1. července k následujcím rozvolněním:

Možnost jít do obchodu s osobami z tzv. kontaktní buňky a bez časového omezení. Stále platí povinnost dodržování bezpečnostní vzdálenosti.
Zrušení limitu počtu stánků pro trhy při zachování stávajících zdravotních protokolů a předpisů.

Pokud jde o blížící se Národní den k oslavě založení Belgie (21. 7.), bylo rozhodnuto, že tradiční vojenská a civilní přehlídka bude mít výjimečně jinou podobu, aby vyhověla veškerým předpisům. Uskuteční se řada uměleckých vystoupení na symbolických místech, která budou vysílána v televizních přenosech. Podrobnosti budou představeny později.

Začátek školního roku je již v plné přípravě. Ministři školství ve spolupráci s expertní skupinou GEES zavedli barevně odlišený systém, který ukazuje, jak by měl být provoz ve školách organizován v závislosti na aktuální situaci. Ministři školství plán podrobněji vysvětlí na samostatné tiskové konferenci.

Tiskové prohlášení Sophie Wilmès

Přehled aktuálních opatření