česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Czech Embassy in Damascus
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podpisy tří nových humanitárních a rozvojových projektů

Velvyslanectví ČR v Damašku uzavřelo počátkem července tohoto roku nové smlouvy se syrskými subjekty na realizaci „Malých lokálních projektů“ v rámci pokračování vládního programu „Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2020‑2021“. Ministerstvo zahraničních věcí ČR společně s dalšími resorty přispívá uvedeným programem ke zmírňování následků válečného konfliktu v Sýrii a na celkovou obnovu země v těch nejvíce postižených oblastech.
 

V programu Malých lokálních projektů (MLP) na rok 2020 byly v červnu podepsány tři smlouvy, jedna na podporu centra pro sluchově postižené děti v Damašku s názvem „Ámál“. Pomoc spočívá v možnosti zakoupení diagnostického tympanometru a audiometru, díky čemuž lze bezplatně poskytnout v centru odbornou diagnostiku sluchových postižení a asistenci až 1500 dětem ročně z Damašku a okolí.

Další smlouva MLP se týká rekonstrukce stávajícího, avšak vinou válečného konfliktu značně poničeného sirotčince, který je zřízen při pravoslavném klášteře sv. Tekly ve městě Maalúla. jedná se o stavební práce, úpravu ubytovacích prostor a vybavení servisních místností jako je např. prádelna, kuchyně, sociální zařízení, vytápění apod. Tento finanční příspěvek pomůže výrazně zlepšit životní podmínky ubytovaných dětí i pracovní podmínky personálu. 

A konečně také třetí smlouva, která byla uzavřena s pravoslavným klášterem Matky Boží v Latákiji, kde cílem projektu je poskytnutí podpory centru humanitární pomoci, které funguje pro oblast města Latákije a blízkého okolí (sousedící s provincií Idlib) jako středisko pro vnitřně vysídlené uprchlíky v důsledku válečného konfliktu. Těmto rodinám i jednotlivcům je bezplatně poskytována zdravotní a sociální péče. Finanční podpora umožní nákup dieselového generátoru na výrobu elektřiny, který pokryje veškeré energetické potřeby humanitárního centra.   

Všechny výše zmíněné projekty jsou finančně podpořeny částkou zhruba 500 tis. Kč.

Vypracoval:  Mgr. David Mertl, rozvojový a ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Damašku

Galerie


MLP 2020