česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vzájemné vztahy

www.crossed-flag-pins.com

www.crossed-flag-pins.com

 

Damašek byl jedním z měst, které při své pouti již v r. 1491 navštívil a v díle "Cesta z Čech do Jerusaléma a Kaira" popsal litomyšlský občan Martin Kabátník. Na přelomu 19. a 20. stol. byl Damašek působištěm našeho významného orientalisty Aloise Musila, který se později stal členem Syrské vědecké společnosti. V Sýrii bádal i prof. Bedřich Hrozný, jehož nálezy asyrských tabulek obohatily aleppské muzeum.

Novodobá historie vzájemných vztahů začíná v polovině 20. let. V roce 1926 byl v Aleppu na severu země zřízen československý honorární konzulát, jenž se zabýval především obchodem. K jeho zrušení došlo až v roce 1951.

Diplomatické styky mezi Československem a Sýrií byly navázány v r. 1947, kdy byl konzulát v Bejrútu povýšen na vyslanectví a čs. konzul jmenován prvním vyslancem pro Libanon a Sýrii (13.2.1947). Styky se Sýrií byly prostřednictvím zastupitelského úřadu v Bejrútu vedeny až do března 1955, kdy došlo k otevření československého vyslanectví přímo v Damašku, i když vyslanec ještě sídlil v Bejrútu. První samostatný vyslanec pro Sýrii byl jmenován až v následujícím roce.

V únoru 1958 došlo ke spojení Sýrie s Egyptem ve Sjednocenou arabskou republiku a čs. velvyslanectví bylo v březnu téhož roku přeměněno na generální konzulát. Po vystoupení Sýrie z unie uznala ČSSR 7.10.1961 novou Syrskou arabskou republiku a navázala s ní diplomatické styky na úrovni velvyslanectví.

Velvyslanectví ČR se nachází v Damašku dodnes na původním místě, po mnoho let byla ovšem ČR zastupována na úrovni chargé d´affaires.

Ke kvalitativnímu povýšení vztahů obou zemí na úroveň velvyslanectví došlo v září 2002.

Úspěšná realizace projektu rozvojové pomoci, čistička odpadních vod pro nemocnici Al-Huda

thumb

Dne 30.5.2021 došlo k úspěšnému předání projektu výstavby a realizace čističky odpadních vod pro nemocnici Al-Huda. Jedná se o spádovou nemocnici se signifikantním významem pro těžce postihnuté obyvatelstvo čtvrti Sbeneh, nalézající se ve válkou… více ►

Na ZÚ Damašek došlo k podpisu tří nových malých lokálních projektů pro Sýrii na rok 2021

thumb

Dne 14. a 15. dubna 2021 došlo na ZÚ Damašek k podpisu smluv vázajících se na dříve identifikované projektové návrhy tří nových malých lokálních projektů (dále MLP) pro rok 2021. více ►

ZÚ Damašek realizoval další projekty v rámci programu „Vázaných peněžních darů“

thumb

ZÚ úspěšně ukončil dva projekty cílených na podporu zdravotnických zařízení v Sýrii, první projekt se soustředil na vybavení pediatrické JIP v Aleppu, druhý projekt byl realizován pro nově rekonstruovanou pohotovostní službu v Damašku. více ►

Další humanitární pomoc MZV ČR a ČČK dorazila do Damašku

thumb

Předmětem pomoci je 18 zdravotnických přístrojů důležitých pro diagnostiku i léčbu o celkové hmotnosti 750 kg a hodnotě 4,75 milionu Kč. Jsou jimi stacionární i přenosné ultrazvukové přístroje, bronchoskop, kolonoskop, pulsní oxymetry s dětským… více ►

Úspěšné ukončení dalších tří lokálních projektů v Sýrii

thumb

Velvyslanectví ČR v Damašku koncem roku 2020 úspěšně realizovalo nové projekty na podporu rozličných syrských subjektů, a to v rámci programu „Malých lokálních projektů.“ Tato aktivita je pokračováním vládního programu… více ►

Pozvání dětí k účasti na 49. ročníku MDVV Lidice 2021

thumb

Před sto lety použil český spisovatel Karel Čapek ve své hře R.U.R. poprvé slovo robot. Při hledání výrazu, jakým nazvat umělé dělníky, požádal o radu svého bratra, malíře Josefa Čapka. „Tak jim řekni Roboti,“ zamumlal přes štětec… více ►

Další úspěšně dokončený projekt rozvojového nástroje vázaných peněžních darů v rámci vybavení nemocnice v Sýrii

thumb

Velvyslanectví ČR v Damašku ukončilo v červnu roku 2020 další projekt rozvojové asistence se syrskou fakultní nemocnicí Tishreen v Latakíji. Jedná se o jeden z pilotních projektů, který byl tomuto syrskému zdravotnickému zařízení poskytnut v… více ►

Pražské jaro 2020

cerninsky_palac_1

Ministr zahraničí Tomáš Petříček se rozhodl podpořit propagaci letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, který bude v letošním roce probíhat pouze v on-line formě. více ►

Slavnostní otevření renovovaného vzdělávacího centra pro nevidomé děti v Damašku

thumb

Zástupci Velvyslanectví ČR v Damašku v čele s velvyslankyní Evou Filipi se 5. března 2020 zúčastnili slavnostního otevření renovovaného vzdělávacího centra pro nevidomé děti v Damašku. více ►

Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení

diplom

Předání ratifikačních listin o bilaterální mezinárodní smlouvě o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou. více ►

Česká delegace se zúčastnila otevření muzea a konference v Aleppu

thumb

Dne 24.10.2019 proběhlo slavnostní otevření syrského Národního muzea v Aleppu za účasti generálního ředitele Národního muzea ČR PhDr. Michala Lukeše a zástupců ZÚ Damašek. více ►

Návštěva představitelů českých vysokých škol v Sýrii

thumb

61. ročníku „Damašského mezinárodního veletrhu“ se vedle českých podnikatelů zúčastnili rovněž představitelé českých vysokých škol (ČVUT Praha, ČZU Praha, ZČU Plzeň, Mendelova univerzita Brno), kteří syrské veřejnosti představili… více ►

Výstava České hrady a zámky v Damašku

thumb

Dne 9. června 2019 se v Damašku konala vernisáž výstavy České hrady a zámky. Výstavu zahájil v historickém Damašském sále dr. Mahmoud Hamoud ředitel Generálního ředitelství muzeí a památek Sýrie a generální ředitel českého Národního muzea dr.… více ►

Humanitární a rozvojové projekty

thumb

Velvyslanectví ČR v Damašku uzavřelo v první polovině května čtyři nové smlouvy se syrskými subjekty na realizaci projektů v rámci vládního programu „Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období… více ►

Česká sbírka hraček udělala radost syrským dětem

thumb

Velvyslanectví České republiky v Damašku rozdělilo humanitárním organizacím v Sýrii větší množství hraček, které byly získané během sbírky od občanů České republiky. více ►

Národní muzeum v Praze pomáhá s obnovou a restaurováním památek v Sýrii

thumb

Koncem října 2018 bylo slavnostně otevřeno Syrské národní muzeum v Damašku pro veřejnost a zpřístupněna byla první část jeho bohaté expozice. Představitelé muzea poděkovali za významnou českou podporu při restaurování cenných exponátů. Jedinečná… více ►