english  česky 

rozšířené vyhledávání

Rejstřík trestů

Výpis z Rejstříku trestů fyzických osob lze získat na počkání prostřednictvím systému CzechPOINT. Konzulární oddělení nevydává výpis z Rejstříku trestů právnických osob.

Žádost o výpis z Rejstříku trestů lze podat osobně v úředních hodinách konzulárního oddělení (Po 12 – 15 hod., Út a St 9 – 11.30 hod.). Správní poplatek se platí v hotovosti ve výši stanovené aktuálním sazebníkem konzulárních poplatků.

K žádosti je třeba předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Výpis z Rejstříku trestů se vydává na počkání. Je-li žadatelem cizinec, trvá zpracování žádosti zhruba jeden týden a výpis je pak možné zaslat i poštou.

Výpis z Rejstříku trestů je vydáván v českém jazyce, na vyžádání též s tzv. vícejazyčným standardním formulářem podle nařízení EP a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016. Výpis z Rejstříku trestů vydávaný na kontaktních místech CzechPOINT v zahraničí nelze opatřit apostilou.

Potřebujete-li výpis opatřit vyšším ověřením (apostilou), je třeba podat žádost osobně u Rejstříku trestů ČR, Soudní 1, Praha 4, tel.: 244 006 111, https://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027&d=9354. Tento elektronický výpis musí obsahovat v levém dolním rohu otisk hranatého razítka v modré barvě. Výpis v této podobě může být následně opatřen apostilou na pracovišti ověřování dokladů Ministerstva zahraničních věcí České republiky: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/index.html.