português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: absfreepic.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální informace k cestování českých občanů do Portugalska v souvislosti se šířením koronaviru

Níže naleznete informace o aktuálních podmínkách pro cesty českých občanů do Portugalska

Informace o podmínkách stanovených portugalskými orgány jsou pouze informativní, před cestou proto doporučujeme ověřit u Velvyslanectví Portugalska v Praze, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

1. Informace o podmínkách pro vycestování z České republiky

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví. Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přináší MZV pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník

 

2. Vstup na území Portugalska

Vycestování českých občanů z České republiky do Portugalska není ze strany českých orgánů  omezeno. Je nezbytné se před cestou informovat o aktuálních podmínkách vstupu přijímací země pro osoby cestující z území ČR.

Již od 31. 1. je od cestujících z České republiky při příletu do kontinentálního Portugalska vyžadován negativní RT-PCR test, absolvovaný ne dříve než 72 hodin před nástupem do letadla. Kromě toho musí cestovatel z ČR absolvovat 14-ti denní povinnou karantému doma/v soukromém místě ubytování, evt. na místě určeném portugalskými zdravotními orgány. Výjimku z karantény v případě pobytu nepřesahujícího 48 hodin (nutno doložit zpáteční letenkou a dalšími doklady) mohou portugalské orgány udělit ve výjimečných případech. Stejné podmínky platí při překročení portugalských hranic osobním vozem. Všichni cestující jsou před započetím cesty povinni vyplnit dotazník on-line s  uvedením osobních údajů včetně adresy pobytu v Portugalsku a po potvrzení prostřednictvím e-mailu obdrží stejnou cestou certifikát, který budou povinni předložit při hraniční kontrole pracovníkovi pohraniční a cizinecké policie (SEF). Data z formulářů bude SEF průběžně zasílat hygienické službě DGS, která je oprávněna dodržování stanovené karantény kontrolovat.
 

V případě Madeiry je nezbytný negativní PCR test (ne starší 72 hodin) nebo absolvování testu po příletu + další opatření (přesné náležitosti dokumentu viz odkaz v bodu 4 níže). Důrazně doporučujeme cestovatelům na Madeiru absolvovat PCR test na Covid-19 již v ČR před odletem, aby se vyhnuli možné déletrvající karanténě v případě zjištění pozitivního výsledku testu absolvovaného až po příletu na ostrov. Velvyslanectví ČR nedisponuje  dodatečnými informacemi o případných výjimkách z povinnosti předložení negativního výsledku testu u cestujících, kteří již onemocnění prodělali, případně absolvovali očkování. Informace, které jsou dostupné na oficiálních stránkách madeirských úřadů, doporučujeme v případě nutnosti ověřit na Velvyslanectví Portugalska v Praze.

V případě Azorských ostrovů platí povinnost předložit negativní výsledek PCR testu nikoliv staršího nežli 72 hodin již před nástupem do letadla s destinací na Azorských ostrovech a  následného povinného kontrolního testování v případě pobytu více než 6 dní, případně více (podrobné podmínky viz odkaz v bodu 4 níže).

Podmínky vstupu občanů zemí EU včetně pobytu za účelem práce nejsou regulovány odlišně od jiných účelů vstupu.

 

3. Doprava mezi Českem a Portugalskem

Doprava mezi Českem a Portugalskem je možná leteckou či pozemní cestou při splnění konkrétních podmínek tranzitních zemí a/nebo leteckých společností, které doporučujeme předem ověřit.

 

4. Protiepidemická opatření v Portugalsku

Od 9. 11. 2020 platí v Portugalsku nouzový stav, který byl naposledy prodloužen do 30. 4.  Opatření  jsou od 5. 4. 2021 postupně rozvolňována v jednotlivých fázích. Podrobnější informace naleznete zde.

Karanténní opatření v případě, kdy se český občan setká během svého krátkodobého pobytu v Portugalsku s osobou nakaženou Covid-19 nebo přímo v Portugalsku touto nemocí onemocní, jsou obdobné karanténním opatřením v Česku. Samostatná schopnost cestovatelů řešit situaci spojenou s nutností setrvat na místě po dobu onemocnění a/nebo karantény za pomoci asistenční služby sjednané komerčním cestovním pojištěním je nezbytná, stejně jako ověření před cestou, že sjednané pojištění takovou situaci pokrývá. Vzhledem k podmínkám nouzového stavu nedoporučujeme cestovat kromě nezbytných případů. Upozorňujeme, že omezení pohybu i změny dalších podmínek mohou kdykoliv nastat, aniž by byly avizovány s větším předstihem a Velvyslanectví ČR tak mělo možnost upozornit na ně české občany předem.

Podmínky domácí profylaktické izolace v anglickém jazyce naleznete zde.

Informace o opatřeních na Madeiře naleznete zde.

Informace o opatřeních na Azorských ostrovech naleznete zde.

 

5. Důležité odkazy a instituce

Aktuální statistiky a informace o výskytu nákazy COVID-19 v Portugalsku

Velvyslanectví Portugalska v České republice

Seznam akreditovaných laboratoří v Portugalsku (nutnost lékařského doporučení třeba předem ověřit)

Seznam odběrových míst v České republice

 

6. Podmínky návratu do České republiky

Ode dne 12. 4. 2021 je Portugalsko včetně  Azorských ostrovů a Madeiry z hlediska semaforu, který se týká cestování zpět do ČR, oranžové (země se středním rizikem nákazy). Před vstupem na území ČR z Portugalska  je nutno oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře – viz www.prijezdovyformular.cz  a předložit výsledek antigenního (ne staršího 24 hodin) nebo PCR (ne staršího 72 hodin) testu na covid-19.  Dále platí pro cestující ze všech oblastí Portugalska povinnost nošení respirátoru po dobu 14 dnů všude mimo domov.

Podrobné informace naleznete v článku MZV. 

Více informací včetně aktuální klasifikace zemí naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.