português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: absfreepic.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální informace k cestování českých občanů do Portugalska v souvislosti se šířením koronaviru

Níže naleznete informace o aktuálních podmínkách pro cesty českých občanů do Portugalska

Informace o podmínkách stanovených portugalskými orgány jsou pouze informativní, před cestou proto doporučujeme ověřit u Velvyslanectví Portugalska v Praze, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

1. Vstup na území Portugalska

Lety ze zemí Evropské Unie včetně Česka do kontinentálního Portugalska jsou povoleny. Na základě dat ECDC mapujících epidemiologickou situaci se na cestující z České republiky aktuálně nevztahuje povinnost absolvovat 14-ti denní karanténu po příletu do kontinentálního Portugalska ani povinnost cestovat pouze ze závažných důvodů. Seznam zemí, pro které platí povinnost 14denní karantény po vstupu do Portugalska, je aktualizován 1x za 14 dní (povinnost karantény tedy může být opětovně zavedena). Dále platí povinnost vyplnění příjezdového formuláře

Od všech cestujících je při příletu do kontinentálního Portugalska vyžadován negativní test, a to buď  amplifikační test nukleové kyseliny NAAT (nejčastěji RT-PCR test, evt. testy NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA), absolvovaný ne dříve než 72 hodin před nástupem do letadla, nebo antigenní test ((TRAg) , absolvovaný ne dříve než 24 hodin před nástupem do letadla.  Výsledek testu musí být v listinné nebo elektronické podobě předložen v portugalštině, francouzštině, angličtině, španělštině nebo italštině  (jiné jazyky nejsou akceptovány) a musí být na něm uvedeno datum a čas odběru. Od předložení testu jsou osvobozeny děti, které nedovršily věk 2 let.

Velvyslanectví ČR v Lisabonu  nemůže garantovat, že se podmínky pro umožnění přepravy (nástup  do letadla) ze strany leteckých společností nebudou lišit, doporučujeme proto vždy konzultovat pravidla pro konkrétní let/y u příslušné letecké společnosti.

V případě Madeiry je nezbytný negativní PCR test (ne starší 72 hodin) nebo absolvování testu po příletu + vyplnění on-line příjezdové registrace. Podrobné informace a informace o případných výjimkách pro očkované osoby resp. osoby, které již prodělaly onemocnění Covid-19, naleznete v odkazu v bodu 4 níže. Velvyslanectví ČR nedisponuje dalšími doplňujícími informacemi nad uvedený rámec. V případě pochybností o informacích, které jsou dostupné na oficiálních stránkách madeirských úřadů, doporučujeme konzultovat s Velvyslanectvím Portugalska v Praze.

V případě Azorských ostrovů platí povinnost předložit negativní výsledek PCR testu nikoliv staršího nežli 72 hodin již před nástupem do letadla s destinací na Azorských ostrovech a  následného povinného kontrolního testování v případě pobytu více než 6 dní, případně dalších PCR testů při každé cestě mezi ostrovy. Podrobné podmínky viz odkaz v bodu 4 níže.

 

3. Doprava mezi Českem a Portugalskem

Doprava mezi Českem a Portugalskem je možná leteckou či pozemní cestou při splnění konkrétních podmínek tranzitních zemí a/nebo leteckých společností, které doporučujeme předem ověřit. Přímé lety Praha - Lisabon jsou několikrát týdne zajišťovány leteckou společností TAP.

 

4. Protiepidemická opatření v Portugalsku

Od 1. 5. 2021 platí v Portugalsku stav kalamity. Opatření jsou  postupně rozvolňována v jednotlivých fázích, evaluace jednotlivých okresů probíhá v týdenních cyklech. Podrobnější informace naleznete zde.

Karanténní opatření v případě, kdy se český občan setká během svého krátkodobého pobytu v Portugalsku s osobou nakaženou Covid-19 nebo přímo v Portugalsku touto nemocí onemocní, jsou obdobné karanténním opatřením v Česku. Samostatná schopnost cestovatelů řešit situaci spojenou s nutností setrvat na místě po dobu onemocnění a/nebo karantény za pomoci asistenční služby sjednané komerčním cestovním pojištěním je nezbytná, stejně jako ověření před cestou, že sjednané pojištění takovou situaci pokrývá.

 

Podmínky domácí profylaktické izolace v anglickém jazyce naleznete zde.

Informace o opatřeních na Madeiře naleznete zde.

Informace o opatřeních na Azorských ostrovech naleznete zde.

 

5. Důležité odkazy a instituce

Aktuální statistiky a informace o výskytu nákazy COVID-19 v Portugalsku

Velvyslanectví Portugalska v České republice

Kde nalézt kontakt na nejbližší laboratoř v Portugalsku (nutnost lékařského doporučení třeba předem ověřit)

Seznam odběrových míst v České republice

 

6. Podmínky návratu do České republiky

 S platností od 7. června 2021 je kontinentální Portugalsko včetně  Madeiry a Azorských ostrovů z hlediska semaforu, který se týká cestování zpět do ČR, oranžové (země se středním rizikem nákazy). Před vstupem na území ČR z Portugalska  je nutno oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického příjezdového formuláře a předložit výsledek antigenního (ne staršího 24 hodin) nebo PCR (ne staršího 72 hodin) testu na covid-19. Pro cestující ze všech oblastí Portugalska platí povinnost nošení respirátoru po dobu 14 dnů všude mimo domov. Antigenní testy jsou sice prováděny i ve vybrané síti lékáren, ale vícejazyčné potvrzení o výsledku antigenního testu v podobě potřebné pro cestování lze získat zejména na odběrových místech na letištích. 

Seznam akreditovaných laboratoří v Portugalsku

VÝJIMKA PRO OČKOVANÉ OSOBY PŘI NÁVRATU Z PORTUGALSKA (resp. ze zemí se středním rizikem a vysokým rizikem nákazy):

Osoby, kterým byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce, nebo v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu úajů o léčivém přípravku byla aplikována druhá dávka a od aplikace první dávky očkovací látky neuplynulo více než 9 měsíců,   nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dnů ale ne více než 9 měsíců, před svým návratem do ČR ze zemí se středním a s vysokým rizikem nákazy pouze vyplňují příjezdový formulář. Velvyslanectví ČR v Lisabonu nicméně nemůže garantovat, že se podmínky pro umožnění přepravy (nástup  do letadla) ze strany leteckých společností nebudou lišit, doporučujeme proto vždy konzultovat pravidla pro konkrétní let/y u příslušné letecké společnosti.

Podrobné informace naleznete v článku MZV. 

Více informací včetně aktuální klasifikace zemí naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.