português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: absfreepic.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestování českých občanů do Portugalska v souvislosti se šířením koronaviru

Níže naleznete informace o aktuálních podmínkách pro cesty českých občanů do Portugalska

Informace o podmínkách stanovených portugalskými orgány jsou pouze informativní, před cestou proto doporučujeme ověřit u Velvyslanectví Portugalska v Praze, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat mimo nezbytné důvody.

Nejčastější otázky a odpovědi:

Mohu do Portugalska přicestovat bez udání důvodu?

Ano. Podmínky a dokumentaci však doporučujeme vždy ověřit u příslušné letecké společnosti. Vzhledem k podmínkám nouzového stavu, který platí v Portugalsku již od 9. 11. 2020, a avizovanému "lock-down" od 15. 1. 2021, nedoporučujeme cestovat kromě zcela nezbytných případů. Upozorňujeme, že omezení pohybu i změny dalších podmínek mohou nastat, aniž by byly avizovány s větším předstihem a Velvyslanectví ČR tak mělo možnost upozornit na ně české občany předem.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Pro vstup na pevninu Portugalska není negativní test vyžadován (aktuálně však neexistuje přímé letecké spojení mezi Českem a Portugalskem a je proto nutno sledovat také podmínky tranzitních zemí/letišť, které mohou test vyžadovat). V rámci nouzového stavu platného od 9. 11. 2020 však může být diagnostický test nařízen portugalskými orgány např. při příletu nebo kdykoliv jindy namátkově (viz podmínky nouzového stavu v samostatném článku, odkaz níže). V odůvodněných případech může být nařízena profylaktická izolace, karanténa je nařízena osobám vykazujícím příznaky onemocnění nebo těm, kteří přišli do blízkého kontaktu s nakaženou osobou. V případě Madeiry je nezbytný negativní test (ne starší 72 hodin) nebo absolvování testu po příletu + další opatření (přesné náležitosti dokumentu viz odkaz v bodu 4 níže). Důrazně doporučujeme cestovatelům na Madeiru absolvovat test na Covid-19 již v ČR před odletem, aby se vyhnuli možné déletrvající karanténě v případě zjištění pozitivního výsledku testu absolvovaného až po příletu na ostrov.

V případě Azorských ostrovů platí od 20. 11. 2020 povinnost předložit negativní výsledek testu nikoliv staršího nežli 72 hodin již před nástupem do letadla s destinací na Azorských ostrovech a  následného povinného kontrolního testování v případě pobytu více než 6 dní (podrobné podmínky viz odkaz v bodu 4 níže).

Informace, jaká karanténní opatření či postup budou portugalské úřady aplikovat v případě, kdy se český občan setká během svého krátkodobého pobytu v Portugalsku s osobou nakaženou Covid-19 nebo přímo v Portugalsku touto nemocí onemocní, jsou částečně k dispozici v případě pobytu na Madeiře (viz bod 4 níže), v ostatních případech nejsou specifikovány. Samostatná schopnost cestovatelů řešit situaci spojenou s nutností setrvat na místě po dobu onemocnění a/nebo karantény za pomoci asistenční služby sjednané komerčním cestovním pojištěním je nezbytná, stejně jako ověření před cestou, že sjednané pojištění takovou situaci pokrývá.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat? Mohu do země přijet za prací?

Podmínky průjezdu jsou dány existujícím navazujícími lety a podmínkami vstupu země destinace. Podmínky vstupu občanů zemí EU včetně pobytu za účelem práce nejsou v souvislosti s pandemií nijak dodatečně regulovány.

Na co si mám dát pozor?

Od 9. 11. 2020 platí v Portugalsku nouzový stav, zahrnující  zásadní opatření včetně nočního zákazu a denního omezení vycházení.  Od 15. 1. dojde k uzavření naprosté většiny obchodů (kromě nezbytného zásobování potravinami, léky apod. ) a všech restaurací, které budou moci fungovat pouze v řežimu take-away. Obdobná opatření uplatňuje od 13. 1. 2021 i Madeira.  Podrobnější informace naleznete zde.

Jaké jsou podmínky pro návrat/cestu českého občana z Portugalska do ČR?

Od 9. 11. 2020 je nutno před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře – viz www.prijezdovyformular.cz , předložit na vyžádání oznámení (potvrzení o vyplnění Příjezdového formuláře) při hraniční nebo pobytové kontrole a předložit buď při návratu do ČR negativní test na COVID-19 provedený ne déle než 72 hodin před vstupem nebo jej bezodkladně (nejpozději však do 5 dnů od vstupu) absolvovat na území ČR a jeho výsledek předložit hygienické stanici. Podrobné informace naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.

1. Informace o podmínkách pro vycestování z České republiky

Vycestování českých občanů z České republiky není ze strany českých orgánů nijak omezeno. Je nezbytné se před cestou informovat o aktuálních podmínkách vstupu přijímací země pro české občany, resp. osoby cestující z území ČR.

2. Vstup na území Portugalska

Je možný leteckou cestou a pozemní cestou přes Španělsko. V případě cest z Česka do Portugalska automobilem doporučujeme ověřit podmínky všech tranzitních zemí.

3. Dopravní spojení mezi Portugalskem a Českou republikou

Pro cestu/návrat českých občanů z Portugalska do České republiky je k dispozici několik leteckých spojení s přestupem v evropským městech (a možnou  nutností předložit negativní test na Covid 19 před nástupem do letadla), lze očekávat další rušení letů. Doporučujeme sledovat dostupné informace leteckých společností.  V případě nutnosti cestovat se ukazuje, z důvodu snadnějšího postupu při vyřízení následné kompenzace, koupě letů přímo u leteckých společností vhodnější, nežli koupě na zprostředkovatelských serverech.


4. Karanténní opatření v Portugalsku (orientační informace)

Osobám přijíždějícím do země může být portugalskými orgány v odůvodněných případech nařízena profylaktická domácí izolace po dobu až 14 dní.

Podmínky domácí profylaktické izolace v anglickém jazyce naleznete zde.

Informace o opatřeních na Madeiře naleznete zde.

Informace o opatřeních na Azorských ostrovech naleznete zde.

 

5. Podmínky návratu/vstupu do České republiky (PDF, 156 KB)

 

Aktuální klasifikaci zemí naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

 

6. Důležité odkazy a instituce

 

Aktuální statistiky a informace o výskytu nákazy COVID-19 v Portugalsku

Velvyslanectví Portugalska v České republice

Seznam akreditovaných laboratoří v Portugalsku (nutnost lékařského doporučení třeba předem ověřit)

Seznam odběrových míst v České republice