português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: absfreepic.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Portugalska a návratu do ČR

Níže naleznete informace o aktuálních podmínkách pro cesty českých občanů do Portugalska

1. VSTUP NA ÚZEMÍ PORTUGALSKA

Od 22. dubna 2022 je pro umožnění vstupu českých občanů na území pevninského Portugalska stále nezbytné předložit některý z platných digitálních certifikátů EU:

- o ukončeném očkování (dvě dávky, resp. jedna dávka u jednodávkového schématu), přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo více než 14 a méně než 270 dní (kromě certifikátů EU Portugalsko rovněž akceptuje certifikáty o aplikaci dalších vakcín, schválených Světovou zdravotnickou organizací)

- o provedeném očkování 3. tzv. booster dávkou (bez časového omezení platnosti)

- o prodělání nemoci před méně než 180 dny

- o negativním výsledku RT-PCR testu provedeného ne dříve než 72 hodin před nástupem cesty

- o negativním výsledku antigenního testu prevedeného ne dříve než 24 hodin před nástupem cesty

Od předložení digitálního cestifikátu jsou osvobozeny děti mladší 12 let.

Povinnost vyplnění příjezdového formuláře při příletu do kontinenrálního Portugalska byla s platností od 22. 4. 2022 zrušena.

V případě Madeiry byla zrušenost povinnost předkládání certifikátů při příletu, zůstává pouze doporučení k registraci zde.  Podrobnější informace jsou k dispozici v odkazu v bodě 7 níže.

V případě Azorských ostrovů při příletu mezinárodním letem platí povinnost předložit certifikát o ukončeném očkování (nejméně 14 dní od poslední dávky do 270 dnů nebo posilovací dávka), nebo certifikát o prodělání nemoci (do 180 dní) nebo negativní výsledek PCR testu nikoliv staršího nežli 72 hodin nebo negativní výsledek ANG testu nikoliv staršího než 48 hodin před nástupem do letadla s destinací na Azorských ostrovech. Podrobné podmínky viz odkaz v bodě 7 níže.

Velvyslanectví ČR v Lisabonu nemůže garantovat, že se podmínky pro umožnění přepravy (nástup do letadla) ze strany leteckých společností nebudou lišit od podmínek stanovených oficiálními orgány. Doporučujeme proto vždy konzultovat pravidla pro konkrétní let/y u příslušné letecké společnosti.

2. OČKOVANÉ OSOBY

Očkované osoby mohou vstupit do Portugalska bez předložení negativního výsledku testu. Očkovací certifikát platí v případě ukončeného očkování (1 dávka u jednodávkového schématu, resp. 2 dávka u dvoudávkového schématu) po 14 dnech od aplikace poslední dávky po dobu 270 dní, v případě očkování třetí tzv. booster dávkou bez omezení.  Osoby očkované třetí dávkou nemusí předkládat negativní výsledek testu ani při návštěvách domů pro seniory a zdravotnických zařízení.

3. TESTOVANÉ (NEOČKOVANÉ) OSOBY

Negativní výsledek RT-PCR (72 hodin) nebo ANG (24 hodin) testu je vyžadován při vstupu do Portugalska.

4. OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Certifikát o prodělané nemoci platí 180 dní, podmínky jsou stejné, jako pro  osoby očkované dvěma dávkami.

5. DĚTI

Děti mladší 12 let jsou osvobozeny od povinnosti předložit negativní výsledek testu při vstupu do Portugalska. Dále jsou od této povinnosti osvobozeny v ostatních případech, ve kterých je osobám dospělým resp. starším 12 let povinnost předložení negativního výsledku testu resp. očkovacího certifikátu uložena. 

6. PŘÍJEZDOVÉ FORMULÁŘE

Jejich vyplnění při příletu do kontinentálního Portugalska bylo zrušeno, v případě Madeiry je pouze doporučené, v případě Azorských ostrovů bylo zrušeno.

7. PODMÍNKY V PORTUGALSKU

Od 17. 2. 2022 stále platí stav bdělosti.  Podrobnější informace o aktuálně platných i plánovaných opatřeních v pevninském Portugalsku naleznete zde.

Informace o aktuálních opatřeních na Madeiře jsou k dispozici zde.

Informace o aktuálních opatřeních na Azorských ostrovech jsou k dispozici zde.

8. POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM, KARANTÉNA

Karanténní opatření v případě, kdy se český občan během svého krátkodobého pobytu v Portugalsku nakazí Covidem, jsou obdobné karanténním opatřením v Česku. Doba izolace v případě pozitivního testu u bezpříznakových pacientů nebo v případě lehkého průběhu nemoci byla zkrácena z 10 na 7 dní. Povinnost preventivní karantény pro osoby, které se setkali s osobou nakaženou Covidem, byla od 17. 2. 2022 zrušena. Samostatná schopnost cestovatelů řešit situaci spojenou s nutností setrvat na místě po dobu onemocnění za pomoci asistenční služby sjednané komerčním cestovním pojištěním je nezbytná, stejně jako ověření před cestou, že sjednané pojištění takovou situaci pokrývá. Dále doporučujeme kontaktovat věcně příslušnou portugalskou Národní zdravotní službu SNS na bezplatné lince 808 24 24 24 (operátoři hovoří anglicky) a řídit se její konkrétními pokyny. 

9. TRANZIT

Tranzit nezakládá výjimku z povinnosti stanovené pro všechny cestující do Portugalska, t.j. je nezbytné  předložit některý z platných digitálních certifikátů EU. Od této povinnosti jsou osvobozeny děti mladší 12 let.

10. UŽITEČNÉ KONTAKTY A INSTITUCE

Aktuální statistiky a informace o výskytu nákazy COVID-19 v Portugalsku

Velvyslanectví Portugalska v České republice

Správa portugalských letišť ANA

Kde nalézt kontakt na nejbližší laboratoř v Portugalsku (nutnost lékařského doporučení třeba předem ověřit)

Seznam odběrových míst v České republice
 

11. PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Podrobné informace jsou k dispozici v článku MZV.

Více informací včetně aktuální klasifikace zemí naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.