česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Novela zákona o cestovních dokladech (1. ledna 2016)

Dnem 1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela  zákona č. 329/1999 Sb.,  o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, která byla publikována ve Sbírce zákonů dne 7.12.2015.

Hlavními změnami, které uvedená novela přináší v oblasti cestovních dokladů, jsou zejména:

·    zrušení vydávání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. pas blesk)*
 
·    možnost žadatele převzít cestovní pas i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu občana nebo posledního trvalého pobytu na území České republiky v případě, že podal žádost o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí; převzetí cestovního pasu tímto způsobem je vydávajícím obecním úřadem zpoplatňováno částkou 100 Kč.

·    možnost žadatele převzít cestovní pas na honorárním konzulátě ve státě, ve kterém žadatel podal žádost o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě ČR (nutno se informovat na příslušném zastupitelském úřadu).
·    rozšíření okruhu oprávněných osob k převzetí cestovního pasu (kromě osob uvedených v § 22 stávajícího zákona, může cestovní pas převzít z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele).

Shora uvedené změny reflektují požadavky občanů ČR v zahraničí ve věci usnadnění převzetí cestovního pasu, o který požádali na ZÚ ČR v zahraničí.

* Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (§ 5 odst. 3) nelze podat u zastupitelského úřadu. Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Správní poplatek bude činit 4 000 Kč (pro děti do 15 let 2 000 Kč). Převzetí je v tomto případě možné pouze v místě podání žádosti.