Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Velká Británie Buckinghamský palác
Velká Británie Velká Británie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the British Virgin Islands for the Exchange of Information relating to Taxes
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2011-06-13 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 2012-12-19
Publikace č. 2013-01-14 6/2013

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Cayman Islands Concerning the Exchange of Information on Tax Matters
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 2012-10-26 Kapské Město
Platnost
Platnost pro ČR 2013-09-20
Publikace č. 2013-11-13 90/2013

Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Anguilly

Název v cizím jazyce Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income between the Government of the Czech Republic and the Government of Anguilla
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2004-12-09 Anguilla
Místo podpisu 2004-10-22 Praha
Platnost
Publikace č. 2006-10-31 99/2006

Dohoda o vývozu morfia a podobných drog ze Spojeného království do Československé republiky sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1921-08-04 Praha
Místo podpisu 1921-03-21 Praha
Platnost 4.8.1921
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vypořádání určitých otevřených nároků a finančních otázek

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the Settlement of Certain Outstanding Claims and Financial Issues
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1982-01-29 Praha
Platnost 2.2.1982
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů

Název v cizím jazyce Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income between the Government of the Czech Republic and the Government of the British Virgin Islands
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2005-04-11 Tortola
Místo podpisu 2004-10-22 Praha
Platnost
Publikace č. 2006-10-31 102/2006

Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Spojeného království a Severního Irska o vzájemném udržování válečných hrobů

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Republic and the Government of the United Kingdom and Northern Ireland on the mutual upkeep of War Graves
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Udržování válečných hrobů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1949-03-03 Praha
Platnost 3.3.1949
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Arrangement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the Employment of the Dependants of Staff of Diplomatic Missions
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků velvyslanectví
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1994-09-13 Praha
Místo podpisu 1994-08-18 Praha
Platnost 14.9.1994

Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos

Název v cizím jazyce Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income between the Czech Republic and the Turks and Caicos Islands
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2004-12-16 Grand Turk
Místo podpisu 2004-10-22 Praha
Platnost
Publikace č. 2006-10-31 100/2006

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských

Název v cizím jazyce Convention between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland relating to legal proceedings in civil matters
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1924-11-11 Londýně
Platnost 29.6.1926
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1926-05-20 70/1926
Publikace č. 1926-07-13 123/1926
Publikace č. 1927-05-27 60/1927
Publikace č. 1927-09-16 140/1927
Publikace č. 1929-02-04 12/1929
Publikace č. 1930-12-31 204/1930
Publikace č. 1931-03-31 47/1931
Publikace č. 1931-07-10 107/1931
Publikace č. 1931-09-15 146/1931
Publikace č. 1932-01-26 28/1932

Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat

Název v cizím jazyce Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income between the Czech Republic and the United Kingdom Overseas Territory of Montserrat
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2005-04-07 Montserrat
Místo podpisu 2004-10-22 Praha
Platnost
Publikace č. 2006-10-31 101/2006

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského výcvikového a poradního týmu pro Střední a Východní Evropu

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the Establishment of a British Military Advisory and Training Team...
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2000-07-25 Praha
Platnost
Publikace č. 2001-02-20 17/2001

Dohoda o přístupu některých britských dominií k Úmluvě mezi Československou republikou a Velkou Británií ze dne 31. ledna 1923, týkající se vzorků obchodních cestujících sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement on accession of certain British Dominions to the Agreement between the Czechoslovak Republic and Great Britain from January 31, 1923, relative to commercial travellers´ samples
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1924-01-02 Londýn
Místo podpisu 1923-12-19 Londýn
Platnost 2.1.1924
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1925-04-07 55/1925

Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisku z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and Capital Gains
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1990-11-05 Londýn
Platnost 20.12.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1992-03-24 89/1992
Publikace č. 1992-04-16 37/1992

Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy

Název v cizím jazyce Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income between the Czech Republic and the Cayman Islands
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2005-04-17 Grand Cayman
Místo podpisu 2004-10-22 Praha
Platnost
Publikace č. 2006-10-31 103/2006

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic nd the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1990-07-10 Praha
Platnost 26.10.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1992-12-31 646/1992

Změna č. 1 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu

Název v cizím jazyce Amendment Number One to the Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the Establishment of a British Militar...
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2007-05-31 Praha
Platnost 31.5.2007
Publikace č. 2007-06-27 53/2007

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení a činnosti kulturních středisek

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the Establishment and Activities of Cultural Centres
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní a informační střediska
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1991-12-12 Londýn
Platnost 12.12.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1992-04-15 168/1992

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky

Název v cizím jazyce Agreement for Co-operation in the Field of Applied Science and Technology between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1968-03-26 Praha
Platnost 26.3.1968
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1968-07-24 107/1968

Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Government of the Czech Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland regarding Mutual Administrative Assistance between their Customs Administrations
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1995-11-17 Praha
Platnost 19.9.1996
Publikace č. 1997-02-27 25/1997

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Jersey for the Exchange of Information on Tax Matters
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2011-07-12 Londýn
Platnost
Publikace č. 2012-05-16 51/2012

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ve věci spolupráce v oblasti obranného materiálu

Název v cizím jazyce Memorandum between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in respect of Defence Materiel Co-operation
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1999-05-04 Brno
Platnost 4.5.1999

Bezpečnostní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ochraně utajovaných skutečností z oblasti obrany, předávaných mezi oběma státy

Název v cizím jazyce Security Arrangement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the protection of defence classified information exchanged between the two countries
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-04-06 Londýn
Platnost 1.2.2004
Publikace č. 2004-02-09 18/2004

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zrušení vízové povinnosti sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the abolition of visas
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1990-09-18 Praha
Platnost 1.10.1990
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1990-12-19 521/1990

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Bermuda on Exchange of Information on Tax Matters
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2011-08-15 Bermudy
Platnost
Publikace č. 2012-05-10 48/2012

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Název v cizím jazyce Supplementary Convention concerning the conduct of legal proceedings between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1935-02-15 Praha
Platnost 30.8.1935
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1935-08-30 178/1935
Publikace č. 1935-11-30 218/1935
Publikace č. 1936-01-23 8/1936
Publikace č. 1936-03-08 47/1936
Publikace č. 1936-03-27 64/1936
Publikace č. 1936-05-06 117/1936
Publikace č. 1936-12-31 350/1936
Publikace č. 1937-05-28 78/1937
Publikace č. 1938-07-21 152/1938
Publikace č. 1938-07-23 156/1938

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on International Road Transport
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1998-05-27 Kodaň
Platnost
Publikace č. 2004-05-24 63/2004

Dohoda mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Federative Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Co-operation in the Fields of Education, Science and Culture
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1990-04-03 Londýn
Platnost 3.4.1990
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1990-05-29 216/1990

Dohoda mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech a Protokol

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Isle of Man on Exchange of Information on Tax Matters and Protocol
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2011-07-18 Londýn
Platnost
Publikace č. 2013-01-07 3/2013

Dohoda mezi Republikou československou a Velkou Británií o vzájemném uznávání námořnických průkazů za náhradu cestovních pasů sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1935-03-04 Londýn
Místo podpisu 1935-02-13 Londýn
Platnost 4.3.1935
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a její prozatímní provádění mezi Českou republikou a Guernsey

Název v cizím jazyce Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income and the Provisional Application thereof between the Czech Republic and Guernsey
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2004-11-19 St. Peter Port, Guernsey
Místo podpisu 2004-06-08 Praha
Platnost 1.1.2005
Publikace č. 2008-07-17 49/2008

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v otázkách boje proti terorismu, obchodování s narkotiky a organizovanému zločinu a v obecných otázkách bezpeč...

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning Co-operation in Matters of Terrorism, Drug Trafficking, Organised...
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce v boji proti oganizovanému zločinu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1990-07-23 Praha
Platnost 23.7.1990
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech a Protokol

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the States of Guernsey for the Exchange of Information Relating to Tax Matters and Protocol
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2011-09-15 Londýn
Platnost
Publikace č. 2013-01-07 2/2013

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Název v cizím jazyce Consular Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1975-04-03 Praha
Platnost 14.10.1976
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1976-11-29 135/1976

Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a její prozatímní provádění mezi Českou republikou a Jersey

Název v cizím jazyce Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income and the Provisional Application thereof between the Czech Republic and Jersey
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2004-11-19 St. Helier, Jersey
Místo podpisu 2004-06-08 Praha
Platnost 1.1.2005
Publikace č. 2008-07-17 50/2008

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých službách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning Air Services
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1998-03-20 Praha
Platnost 20.3.1998
Publikace č. 2000-11-29 134/2000

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on co-operation in the field of medicine and public health
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1976-04-23 Praha
Platnost 23.5.1976
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1976-09-10 105/1976

Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a její prozatímní provádění mezi Českou republikou a Ostrovem Man

Název v cizím jazyce Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income and the Provisional Application thereof between the Czech Republic and the Isle of Man
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2004-11-19 Douglas, Ostrov Man
Místo podpisu 2004-06-08 Praha
Platnost 1.1.2005
Publikace č. 2008-07-17 51/2008

Memorandum mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o provádění vojenských cvičení a výcviku a poskytování podpory hostitelskou stranou

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the Conduct of Military Exercices and Training and the Provision o...
Země a mez. organizace Velká Británie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2002-11-21 Praha
Platnost 21.11.2002
Publikace č. 2003-01-08 3/2003
.