Velvyslanectví České republiky v  Minsku

по-русски  па-беларуску  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární pomoc občanům ČR v Bělorusku

Konzulární úsek Velvyslanectví České republiky v Minsku poskytuje českým občanům služby spočívající zejména  v ochraně zájmů ČR a jejích občanů v rozsahu dovoleném mezinárodním právem.

Konzulární sekce Velvyslanectví České republiky v Minsku, stejně jako konzulární úřady ČR po celém světě poskytují Českým občanům služby spočívající zejména:

·v ochraně zájmů ČR a jejích občanů v rozsahu dovoleném mezinárodním právem a vnitřním zákonodárstvím prijímacího státu;

·ve vydávání cestovních pasů a cestovních dokumentů občanům ČR;

·při vystavení náhradního cestovního pasu v případě ověřené ztráty cestovních dokumentů;

·v provádění funkce notáře, civilního matrikáře a podobných funkcí v případě, že nedochází k rozporu se zákony a předpisy přijímajícího státu;

·v doručování soudních a mimosoudních dokumentů a vyřizování požadavků soudů ČR;

·při zastupování občanů ČR před soudními instancemi, či jinými orgány přijímajícího státu;

·ve zprostředkování doplňkového prodeje valut občanům ČR v případě nouze;

·v poskytování pomoci zraněným a poškozeným občanům ČR.

Důležité upozornění pro české občany, kteří se na území Běloruska ocitli v nouzi !

Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně (i v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna, pracovního klidu i o svátcích) stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území obou států v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.).
Prosím využívejte telefonní číslo stálé služby pouze v případech velmi vážné osobní situace. Na tomto čísle nebudou podávány turistické, vízové ani jiné informace kromě pomoci v nouzi.

telefon služba (24 hodin): + 375 44 701 9009

 

Nabytí státního občanství ČR prohlášením

brest2

Dle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR lze v konkrétních případech nabýt státní občanství ČR prohlášením. Dovolujeme si upozornit, že lhůta pro učinění tohoto prohlášení uplyne dne 31. prosince 2014, poté již nebude možné. Prohlášení… více ►

Změny v pojištění při cestě do Běloruska

zlomena_noha

Od 1.7.2014 se pojištění předkládá již při žádosti o vízum na Velvyslanectví Běloruska. Pojistit se je možno i u českých pojišťoven. více ►

Registrace při pobytu v Bělorusku

ovir_minsk

Pro cizince v Bělorusku platí povinnost registrace při pobytu v délce pěti a více pracovních dní. více ►

Souhrnné informace o cestování do Běloruska

mapa_by

Vydávání cestovních dokladů ČR

cestovni_pas

Občané ČR mohou na zastupitelském úřadě požádat o nový cestovní pas či náhradní cestovní doklad. více ►

Zákon o státním občanství České republiky

obcansky_prukaz

Nový zákon o státním občanství ČR, tj. zákon č. 186/2013, nabyl účinnosti dne 1.1.2014. Nabytím jeho účinnosti se zároveň zrušil zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 193/1999… více ►

Zavedení elektronického mýtného na některých běloruských dálnicích

mytna_brana

Dne 1. srpna 2013 Bělorusko zavedlo elektronické mýtné na některých dálnicích. Použití elektronického systému je povinné i pro vozidla s českou SPZ, včetně osobních aut. Systém provází řada technických nedostatků, doporučujeme věnovat zvýšenou… více ►