česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Průzkum ČŠBH - témata: komunikace, spolupráce, efektivní práce s krajany, 2. část

Z výstupů dotazníků připravených ČŠBH vyplynul zájem české komunity v zahraničí o následující tematické oblasti:
 

Komunikace se státní správou ČR/MZV

Registrujeme zájem české komunity v zahraničí o intenzivnější komunikaci s českou státní správou.

MZV dlouhodobě usiluje o zintenzivnění a rozšíření komunikačních a informačních kanálů směrem k české komunitě v zahraničí (facebookové stránky zastupitelských úřadů, Czech.global).  MZV si uvědomuje vývoj a změny v české krajanské komunitě v zahraničí, které se rovněž snaží zohlednit v krajanské politice.  S cílem mít k dispozici aktuální informace byl rovněž spuštěn probíhající projekt v rámci TA ČR „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“, který se zabývá výzkumem potřeb Čechů žijících v zahraničí. Krajané jsou často ve svém vztahu k České republice velice aktivní. Například české školy v zahraničí již dlouhá léta budují české komunity v mnoha městech po Evropě, USA, ale i třeba v Austrálii. Kdo krajané ale jsou, jaké mají vazby na ČR a jakou podporu by ideálně potřebovali od českého státu, se v čase vyvíjí. Někteří krajané se třeba chtějí do ČR vrátit, jiní především chtějí, aby jejich děti znaly českou kulturu. Cílem výše uvedeného výzkumu je proto zjistit odpovědi na tyto i další otázky a na jejich základě zformulovat doporučení pro další krajanskou politiku ČR. Výzkumný tým na základě zadání MZV zjišťuje i prostřednictvím dotazníku mezi českou zahraniční komunitou její potřeby a náměty na zlepšení spolupráce Čechů v zahraničí a ČR.

Krajanské oddělení MZV komunikuje jak s krajanskými spolky, tak s jednotlivými krajany, s cílem poskytovat informace a řešit systémové problémy českých občanů/krajanů s ČR, a to i prostřednictvím Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí. Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí byla zřízena jako konzultační orgán s cílem zlepšit institucionálního fungování ČR ve vztahu k Čechům žijícím v zahraničí. Uvítáme konkrétní náměty pro projednání v rámci Komise s cílem najít systémové řešení.

V zemích s významnou krajanskou komunitou se krajanské tématice věnuje přímo určený pracovník na zastupitelském úřadě, který poskytnout aktuální informace z oblasti krajanské problematiky. Konzulární oddělení zastupitelských úřadů plní některé úkony veřejné správy a je v řadě případů kontaktním místem pro občany při komunikaci s úřady v ČR.  Pro bližší informace doporučujeme sledovat webové stránky jednotlivých zastupitelských úřadů.

Zájem o zintenzivnění sdílení informací se zástupci státní správy v ČR 

MZV sdílí aktuální informace o krajanské agendě a novinkách prostřednictvím webových stránek krajanského oddělení.  Doporučujeme také sledovat webové stránky zastupitelských úřadů v jednotlivých zemích

Významným zdrojem informací je webový portál „Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí“. Zde jsou shromážděny tematicky rozdělené odkazy na webové stránky ministerstev, které se daným oblastem věnují, a které řeší Češi žijící v zahraničí.

Řadu praktických a návodných informací ve vztahu občan – stát lze nalézt rovněž v rámci projektu eGoverment – Portál občana.

Aktuální informace týkající se české komunity v zahraničí, rovněž uveřejňuje na svých webových stránkách Českého rozhlasu v rámci Radio Prague International.

Zájem o intenzivnější spolupráci se ZÚ

Respondenti dotazníku projevili rovněž zájem o užší a pravidelnější spolupráci se zastupitelskými úřady.

MZV si je vědomo přínosu lokálních znalostí a kontaktů české komunity v zahraničí, které jsou velmi užitečné pro českou zahraniční politiku. ČR, potažmo MZV, dlouhodobě usiluje o užší spolupráci s českou komunitou v zahraničí především prostřednictvím zastupitelských úřadů v jednotlivých zemích a krajanského oddělení MZV. V zemích s významnou krajanskou komunitou se této oblasti věnuje přímo určený pracovník na zastupitelském úřadě. Doporučujeme sledovat webové či facebookové stránky jednotlivých zastupitelských úřadů a krajanského oddělení na MZV, kde jsou k dispozici nejaktuálnější informace. Některé zastupitelské úřady rovněž zájemcům nabízí možnost zasílání newsletteru s aktuálními informace. Doporučujeme oslovit zastupitelské úřady a vyjádřit zájem o pravidelné zasílání informací.

Zájem o návštěvy zástupců ČR u krajanských komunit

Setkání s krajanskými komunitami bývají pravidelnou součástí návštěv delegací z ČR při zahraničních návštěvách. Rovněž zastupitelské úřady jsou v pravidelném kontaktu s krajanskou komunitou. Doporučujeme navázat kontakt s jednotlivým zastupitelskými úřady a vyjádřit zájem o setkání se zástupci ČR.

Zájem o rozšíření sítě českých zastupitelských a kontaktních úřadů v zahraničí

MZV vnímá a registruje zájem o rozšíření sítě zastupitelských a kontaktních úřadů v zahraničí. Usiluje o její rozšíření, a to jak prostřednictvím zastupitelských úřadů či generálních konzulátů, případně honorárních konzulátů. V roce bylo znovuotevřeno velvyslanectví ČR v Singapuru,  roce 2021 byl například nově zřízen honorární konzulát ve Velké Británii v Peterborough či znovuotevřen honorární konzulát ČR v Curychu.  MZV i v budoucnu plánuje rozšiřovat síť zastoupení ČR v zahraničí, především ve vzdálenějších teritoriích.