česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého oddacího listu

ZÚ Dillí přijímá podkladové materiály k zapsání manželství českých občanů, která byla uzavřena v Indii, Nepálu, Srí Lance, Bangladéši, Bhútánu a Maledivách do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno – střed. Tento úřad po registraci manželství vystaví český oddací list. Podmínkou zápisu je, aby alespoň jeden z manželů byl státním občanem České republiky.

Jak zaregistrovat v České republice manželství, které jste uzavřeli v zahraničí

Pokud jste uzavřeli manželství v Indii, Nepálu, Srí Lance, Bangladéši, Bhútánu a Maledivách, je zapotřební nechat tento sňatek zaregistrovat taktéž na území ČR. Po provedení zápisu o uzavření manželství Vám bude vydán český oddací list, který budete používat pro jednání s úřady na území ČR. Zápis bude proveden odborem Zvláštní matriky Úřadu městské části Brno-střed.

Doporučujeme po přečtení níže uvedených informací ještě před podáním žádosti kontaktovat konzulární úsek ZÚ DILLÍ, abyste se vyhnuli zaslání neúplné dokumentace z Vaší strany, a tím i zbytečnému prodlužování vyřízení Vaší žádosti z důvodu nutnosti dodatečného doplňování podkladů k žádosti.

V současné době se lhůta potřebná k vyřízení žádosti prostřednictvím Zvláštní matriky v Brně pohybuje mezi 5 - 7 měsíci od data podání.

Požadované dokumenty k žádosti

V současné době se lhůta potřebná k vyřízení žádosti prostřednictvím Zvláštní matriky v Brně pohybuje mezi 5 - 7 měsíci od data podání. 

K podání žádosti o provedení zápisu o uzavření manželství a k následnému vydání českého oddacího listu je nutné předložit následující:

Pozn.: Vámi zaslané veškeré originální dokumenty  Vám budou navráceny doporučeně do vlastních rukou na Vámi uvedenou adresu společně s vydanými doklady. V případě, že budete požadovat vrácení všech originálů ihned po zpracování žádosti, prosíme, abyste si zaslali předplacenou obálku.

1. A) Originál indického oddacího listu, který musí být opatřen

  • apostilní ověřovací doložkou (tj. apostilou, v angličtině Apostille).
  • překladem oddacího listu včetně apostilní doložky do českého jazyka (překlad oddacího listu a Apostille můžete vyhotovit sám/sama, nevyžadujeme překlad vyhotovený oficiálním překladatelem - ověření správnosti překladu provedeme na našem konzulárním oddělení). Překlad prosím vyhotovte buď na počítači nebo na psacím stroji. Překlady psané rukou nelze přijmout.

    B) Originál srí lanského (nepálského, bangladéšského, maledivského, bhútánského) oddacího listu, který musíte

  • legalizovat (ověřit) na ministerstvu zahraničních věcí Srí Lanky. Následně bude oddací list superlegalizován zde na Velvyslanectví ČR v Dillí. Originál dokumentu je možné poslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb spolu s poplatkem k nám na ambasádu a poté si zajistit jeho odeslaní zpět na Vaši adresu např. prostřednictvím kurýra. Prosíme v této souvislosti o zaslání scanu dokumentu předem na e-mailovou adresu consular_delhi@mzv.cz za účelem provedení kontroly zdejším zastupitelským úřadem.

2. Kopie platných dokladů totožnosti a státního občanství obou manželů (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR nebo IND, LKA). Státní občanství ČR lze prokázat pouze zákonem stanovenými doklady. Je-li jeden z manželů cizinec je též nutné předložit kopii dokladu prokazujícího jeho/její státní občanství (cestovní pas).

3. Originál rodných listů obou manželů (můžete též zaslat jeho kopii, jejíž pravost jste si nechali ověřit od notáře v ČR).

4. V případě, že jste rozvedená/ý je třeba předložit i český rozvodový rozsudek předchozího manželství.

5. Vyplněné následující formuláře
Prosíme o úplné a čitelné vyplnění všech žádaných údajů, data vypisujte dle českých zvyklostí tj. den, měsíc, rok, jako místo narození vždy uvádějte název města či obce, pro českou matriku nestačí uvést pouze stát narození, má-li některá z osob, jejíž údaje vyplňujete, tzv. middle name, prosíme o jeho vypsání, neuvádějte pouze začáteční písmena.

a) Žádost o zápis uzavření manželství

b) Prohlášení o občanství (vyplní a podepíše žadatel s českým státním občanstvím, jsou-li oba manželé občané ČR, pak dokládají toto prohlášení každý sám za sebe).

c) žádost o zápis příjmení v nepřechýlené podobě
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - první zápis

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru- dodatečný zápis
Tato žádost se vyplňuje v případě, že si žena nepřeje, aby její příjmení bylo přechýleno dle pravidel české mluvnice (přidáním koncovky -ová)

Správní poplatky související se zápisem manželství

 Viz vízové a konzulární poplatky.

V případě jakýchkoli nejasností se s námi spojte  emailem: consular_delhi@mzv.cz

přílohy

Prohlaseni.doc 29 KB DOC (Word dokument) 6.2.2012

SOUHLAS s pořízením kopie cestovních dokladů.doc 19 KB DOC (Word dokument) 6.2.2012

Žádost o zápis manželství (DOC, 47 KB)

Prohlášení o společném příjmení (DOC, 32 KB)

Zadost_o_zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru___prvni_zapis 52 KB PDF (Acrobat dokument) 23.1.2019

Zadost_o_zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru___dodatecny_zapi... 126 KB PDF (Acrobat dokument) 26.1.2019

přílohy

Prohlaseni.doc 29 KB DOC (Word dokument) 6.2.2012

SOUHLAS s pořízením kopie cestovních dokladů.doc 19 KB DOC (Word dokument) 6.2.2012

Zadost_o_zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru___prvni_zapis 52 KB PDF (Acrobat dokument) 23.1.2019

Zadost_o_zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru___dodatecny_zapi... 126 KB PDF (Acrobat dokument) 26.1.2019