b/s/h  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © BAS, Konference k ukončení projektu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zavedení Eurokódů v Bosně a Hercegovině

Velvyslanec Skalník přijal pozvání čestného hosta na konferenci „Aktuální situace a další vývoj Eurokódů v regionu Západního Balkánu“, kterou pořádal u příležitosti ukončení projektu „Podporu kapacit Bosenského institutu pro standardizaci (BAS) v oblasti zavádění Eurokódů“.
 

Díky úspěšnému projektu za 9,6 mil. Kč (tj. 740 000 BAM), který od r. 2014 úspěšně realizoval Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR ve spolupráci s Bosenským institutem pro standardizaci (BAS) se podařilo zavést tzv. Eurokódy, tedy evropské normativní dokumenty pro navrhování pozemních a inženýrských staveb z hlediska stability a mechanické a požární odolnosti.

Tímto krokem se Bosna a Hercegovina dostala na evropskou úroveň v oblasti zavedení postupů navrhování konstrukcí staveb, čímž bude zajištěna větší bezpečnost a spolehlivost staveb a zároveň byl učiněn další krok pro vstup stavebním firmám se svými výrobky na jednotný evropský trh.

 V současné době je posuzován návrh navazujícího projektu, který by pomohl realizaci dalšího nezbytného kroku, tj. širokému používání Eurokódů ze strany projektových inženýrů a s tím spojená osvěta odborné veřejnosti na všech úrovních, zejm. doposud opomíjené lokální úrovni.

Galerie


Introduction of Eurocodes in BaH