česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká Grandera a.s. investuje do systému osvětlení v Arménii

Česká společnost Grandera a.s. má v plánu zahájit výrobu osvětlovacích systémů LED v Arménii. Arménská vláda tuto iniciativu přivítala a 26. dubna 2017 bylo podepsáno memorandum ohledně spolupráce mezi Ministerstvem pro ekonomický rozvoj a investice Arménské republiky a českou společností Grandera a.s.
 

 

Společnost Grandera a.s., která se zaměřuje na zahraniční obchod, podnikání a finanční konzultace, má v plánu realizovat v Arménii investici do osvětlovacích systémů LED a spustit zde výrobní závod. Arménská vláda tento úmysl přivítala a mezi Ministerstvem pro ekonomický rozvoj a investice Arménské republiky a společností Grandera a.s. došlo k podpisu memoranda ohledně vzájemné spolupráce. Toto memorandum bylo podepsáno dne 26. dubna 2017 na Ministerstvu a podepsali ho Suren Karayan, ministr pro ekonomický rozvoj a investice Arménské republiky, a Karel Krejza, předseda představenstva společnosti Grandera a.s.

V souladu s memorandem bude mezi oběma stranami probíhat a efektivním způsobem se rozvíjet dlouhodobá vzájemná partnerská spolupráce zaměřená na modernizaci pouličního osvětlení v arménských městech a vesnicích a rovněž tak na výstavbu moderního závodu na výrobu osvětlovacích systémů LED.

Závod na výrobu osvětlovacích systémů LED dá při svém plném provozu vznik 400 pracovním místům

Česká společnost má dlouhou a úspěšnou tradici při spolupráci se zahraničními partnery ve snaze nacházet obchodní příležitosti, a to jak na tradičních trzích, tak i na trzích teprve vznikajících. Expanze společnosti na arménském trhu otevře nová odbytiště a to jako v Íránské islámské republice, tak i v členských zemích Euroasijské ekonomické unie. Díky výstavbě závodu bude moci být realizována výroba konkurenceschopných arménských osvětlovacích systémů LED.

Plánuje se, že výstavba závodu na LED světla bude dokončena do 15 měsíců. Předběžná kapacita závodu bude dosahovat 18.000 kusů osvětlovacích systémů LED. Počítá se s tím, že v první fázi dojde k vytvoření 170 nových pracovních míst. Spolu s tím, jak se výroba bude rozšiřovat, se počet pracovních míst zvýší až na 400.

Arménská vláda tento úmysl přivítala a mezi Ministerstvem pro ekonomický rozvoj a investice Arménské republiky a společností Grandera a.s. došlo k podpisu memoranda ohledně vzájemné spolupráce. Toto memorandum bylo podepsáno dne 26. dubna 2017 na Ministerstvu a podepsali ho Suren Karayan, ministr pro ekonomický rozvoj a investice Arménské republiky, a Karel Krejza, předseda představenstva společnosti Grandera a.s.

Arménská vláda je připravena i nadále poskytovat svou podporu. V rámci investičního programu je Ministerstvo pro ekonomický rozvoj a investice Arménské republiky připraveno v případě potřeby poskytnout společnosti Grandera a.s. pomoc prostřednictvím nástrojů, které určila vláda Arménské republiky.

Podle vyjádření ministerstva p. Karajan velice uvítal skutečnost, že společnost Grandera a.s. bude v Arménii realizovat investici a vyjádřil svou připravenost s touto společností ve všech směrech spolupracovat a poskytovat jí podporu.

Pan Karel Krejza uvedl, že arménský trh je pro jeho společnost zajímavý a že se v Arménii nesetkali s žádnou překážkou, přičemž zdůraznil, že spolupráce s arménskou vládou, a to především s Ministerstvem pro ekonomický rozvoj a investice, je velice efektivní. Poznamenal také, že země má značný potenciál a potřebuje nové technologie, které lze vyvinout ve spolupráci s jejich společností.

Další informace na : http://www.mineconomy.am/en/535

Ani Šaginjanová, obchodní rada, Zastupitelský úřad v Jerevanu