Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Čechům v zahraničí

 

Každoroční dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti s informacemi o akcích a projektech v r. 2020

Vážení přátelé, milí krajané,

 

dovoluji si Vás pozdravit na začátku roku 2020 a popřát Vám pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů po celý rok.

S řadou z Vás jsem měl možnost se osobně potkat v roce minulém při svých cestách do zahraničí, kdy jste se podíleli na jejich programovém zajištění, nebo naopak při Vašich návštěvách v Praze, kdy jste za mnou sami z vlastní iniciativy přicházeli se svými náměty.

Jak víte, v letošním roce končí třetí pětiletý cyklus vládního programu podpory krajanů a právě pro vznik jeho dalšího cyklu byly všechny Vaše připomínky důležitým podkladem. I proto bych Vám chtěl na tomto místě upřímně poděkovat za tuto oboustranně obohacující komunikaci a spolupráci a doufám, že v podobném rytmu budeme společně pokračovat v rozvoji  krajanské agendy i v roce současném.

Minulý rok proběhl ve znamení připomenutí si 30 let od Sametové revoluce, zásadních politických změn a postupné přeměny našeho státu. Při této příležitosti se uskutečnila díky Vašim početným iniciativám a obětavé práci v zahraničí řada úspěšných oslav, které napomohly ke zviditelnění Vaší práce a  české přítomnosti v jednotlivých zemích a městech. Rád v tomto ohledu vzpomínám na sérii listopadových akcí na západním pobřeží USA, které jsme společně připravili, nebo na římskou připomínku 30. výročí svatořečení Anežky České spojenou s českou národní poutí.

Při vzpomínce na loňský rok nemohu zapomenout na návštěvy u bezpočtu českých škol v zahraničí, především ve Velké Británii, USA, Chorvatsku, Itálii a Rakousku, a poděkovat učitelům za tuto dobrovolnickou práci, kterou napomáhají rozvíjet moderní linii českého krajanství pro příští generace. V tomto směru bych Vás chtěl ubezpečit, že pečlivě monitorujeme všechny Vámi zmiňované potřeby  jednotlivých škol a budeme i nadále usilovat o další prohlubování jejich systémového zajištění, které se nám díky další spolupráci s Vámi a MŠMT ČR daří.

Podpora výuky českého jazyka v zahraničí bude nadále patřit mezi priority naší činnosti i v roce 2020. Proto nás těší, že se letos opět uskuteční tradiční, tento rok již dvanáctý, Týden češtiny ve světě konaný ve dnech 27. 7. – 31. 7. 2020, který pořádá spolek Česká škola bez hranic ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Ministerstvem zahraničních věcí. Bližší informace ohledně doprovodných akcí – seminářů, kurzů pro vyučující či letního jazykového tábora – budou dostupné na webové stránce http://csbh.cz/. Velmi nás těší, že k vytváření pevné sítě přispívají i národní a regionální konference českých škol v zahraničí. Jedna z nich se, místo tradičního konání v zemi působnosti, poprvé uskuteční v roce 2020 v Česku, a to díky spolupráci s kmenovou školou v Praze. 

Znovu připomínáme krajanům užitečnou pomoc a metodickou oporu pro výuku českého jazyka v zahraničí, která pomáhá zkvalitňování výuky a kterou naleznete v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy http://ujop.cuni.cz. Dům zahraniční spolupráce http://www.dzs.cz/. Vám nabízí jak informace o českém vysokém školství  pro zahraniční studenty na samostatném webu www.studyin.cz, tak i komunikační platformu pro zájemce o sdílení informací či metod v podobě elektronického časopisu Krajiny češtiny.

Tradičním informačním kanálem pro naše krajany je v roce 2020 nově přejmenované Radio Prague International www.radio.cz, které kromě na míru vyrobených pořadů pro Čechy žijící v zahraničí provozuje i webovou stránku www.rozhlas.cz/krajane .

V roce 2020 pokračuje projekt Svatá Ludmila 1100, který se věnuje i v zahraničí připomenutí si výročí 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín, jehož hlavní oslavy proběhnou v roce 2021 v Česku. Sv. Ludmila je patronkou rodin, první českou i slovanskou světicí, jejíž jméno nesou kostely či instituce skoro po celém světě.  Vzhledem k přesahu významu této české světice i za hranice ČR považujeme tento projekt za zajímavý i pro Čechy žijící v zahraničí.  Bližší informace o projektu lze nalézt na webu http://www.svataludmila.cz/cs/#uvod .

V září (28. a 29. září 2020) se v Praze uskuteční konference na téma „Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích“, kterou připravuje Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí, Akademie věd ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Nadále bude v tomto roce ve své činnosti pokračovat Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí zřízená v roce 2017, která zpřístupnila v červnu 2018 informační databázi „Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí“ www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/. Na jejím programu se kromě tradičních témat objeví i specifická témata, jako např. rumunský Banát.

Vzhledem k tomu, že  v tomto roce končí pětileté období Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, který byl schválen usnesením Vlády ČR v roce 2015 na léta 2016-2020, probíhá aktuálně příprava  dalšího pětiletého cyklu na léta 2021 – 2025. Při jeho přípravě jsme využili Vašich informací a připomínek. Usilujeme o navýšení finančního pokrytí programu, které by reflektovalo příslušný nárůst počtu krajanských spolků a Vašich aktivit ve světě v posledních letech.

Závěrem bych Vám všem chtěl poděkovat za výbornou spolupráci v minulých letech jménem svým i celého pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti.

 

S uctivým pozdravem 

 

Jiří Krátký

zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti

 

 

                                                                      

.