česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: depositphotos.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obnovení zastupování ČR ve vízových věcech zastupitelskými úřady Francie v Colombu a Dháce

Velvyslanectví České republiky v Dillí si tímto dovoluje informovat, že zastupitelské úřady Francie v Colombu a Dháce obnovily zastupování České republiky ve věcech krátkodobých víz. 

Očkované osoby, které jsou držiteli očkovacího certifikátu vydaného Šrí Lankou, mohou zažádat o krátkodobé vízum za jakýmkoli účelem za předpokladu, že od poslední dávky vakcíny uplynulo více jak 14 dní před plánovaným příjezdem do ČR. Další informace k certifikátům o očkování a uznávaným očkovacím látkám jsou uvedeny zde: https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty

Občané Šrí Lanky a občané třetích zemí s pobytovým oprávněním na území Šrí Lanky, kteří nesplňují výše uvedené podmínky očkování, jakož i všichni občané Bangladéše popř. občané třetích zemí s pobytovým oprávněním na území Bangladéše, mohou předložit svoji žádost o schengenské vízum pouze v níže uvedených případech:

● rodinný příslušník občana EU

● nesezdaný partner občana EU

● pracovníci mezinárodní dopravy

● držitelé diplomatického pasu cestující za diplomatickým nebo oficálním účelem

● člen diplomatické mise nebo mezinárodní organizace akreditovaný MZV ČR

● krátkododá zaměstnání v potravinářské výrobě, sociálních službách nebo zdravotnictví

● osoby zařazené do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

● osoby zařazené do Programu klíčový a vědecký personál

● v naléhavých mimořádných případech

● je-li vstup v zájmu ČR (nutné potvrzení od MZV ČR)

 

Pro sjednání termínu podání vízové žádosti kontaktujte napřímo zastupitelský úřad Francie v Colombu: https://lk.ambafrance.org/France-Czech-Republic-bilateral resp. v Dháce https://bd.ambafrance.org/Applying-for-a-French-visa-in-Bangladesh-2012

Rozhodnutí o udělení víza i vylepení vízového štítku do cestovního pasu je zcela v kompetenci příslušného zastupitelského úřadu Francie.

 

Pro více informací navštivte tyto odkazy:

https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/aktuality/castecne_obnoveni_vizove_agendy_na_1.html

https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/aktuality/aktualni_pravidla_vstupu_do_ceske.html