česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: depositphotos.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obnovení zastupování ČR ve vízových věcech zastupitelskými úřady Francie v Colombu a Dháce

Velvyslanectví České republiky v Dillí si tímto dovoluje informovat, že zastupitelské úřady Francie v Colombu a Dháce obnovily zastupování České republiky ve věcech krátkodobých víz.

Očkované osoby, které jsou držiteli očkovacího certifikátu vydaného Šrí Lankou, mohou zažádat o krátkodobé vízum za jakýmkoli účelem za předpokladu, že od poslední dávky vakcíny uplynulo více jak 14 dní před plánovaným příjezdem do ČR. Další informace k certifikátům o očkování a uznávaným očkovacím látkám jsou uvedeny zde: https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty

Občané Šrí Lanky a občané třetích zemí s pobytovým oprávněním na území Šrí Lanky, kteří nesplňují výše uvedené podmínky očkování, jakož i všichni občané Bangladéše popř. občané třetích zemí s pobytovým oprávněním na území Bangladéše, mohou předložit svoji žádost o schengenské vízum pouze v níže uvedených případech:

● rodinných příslušníků občana EU nebo občana ČR

● nesezdaných partnerů občana EU nebo občana ČR

● za účelem sezónního zaměstnání (dle vyhlášky MPSV č. 322/2017 Sb.)

● za účelem zaměstnání ve zdravotnictví, sociálních službách a v potravinářské výrobě

● za účelem zaměstnání, jde-li o vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky a jsou-li splněny podmínky Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu klíčový a vědecký personál, a pracovníků servisu kritické infrastruktury

● pracovníků mezinárodní dopravy

● diplomatů a úředníků mezinárodních organizací

● v naléhavých mimořádných situacích dle bodu II. 1. h) Ochranného opatření

● jsou-li ve výjimečných stiuacích vstup a fyzická přítomnost cizince na území ČR zcela nezbytná a zároveň je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem vydaným vedoucím ústředního orgánu státní správy (viz bod II. 1. e) Ochranného opatření)

● je-li vstup v zahraničně politickém zájmu ČR, o kterém rozhoduje pouze ministr zahraničních věcí

● nezletilých dětí, které cestují se svým zákonným zástupcem nebo doprovází jinou osobu, a tito jsou držiteli národního certifikátu o provedeném očkování nebo národního certifikátu o dokončeném očkování a platnost certifikátu je delší než zamýšlená délka pobytu; toto ustanovení nelze využít pro školní zájezdy a podobné skupinové příjezdy

 

Pro sjednání termínu podání vízové žádosti kontaktujte napřímo zastupitelský úřad Francie v Colombu: https://lk.ambafrance.org/France-Czech-Republic-bilateral resp. v Dháce https://bd.ambafrance.org/Applying-for-a-French-visa-in-Bangladesh-2012

Rozhodnutí o udělení víza i vylepení vízového štítku do cestovního pasu je zcela v kompetenci příslušného zastupitelského úřadu Francie.

 

Pro více informací navštivte tyto odkazy:

https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/aktuality/castecne_obnoveni_vizove_agendy_na_1.html

https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/aktuality/aktualni_pravidla_vstupu_do_ceske.html