монгол  česky  english 

Advanced search

Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөн – хөтөлбөр болон квот

Гадаад ажилчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор Бүгд Найрамдах Чех Улс Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөний зорилтот хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг болно. Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөний бүх хөтөлбөрийг Үйлдвэр, худалдааны яам хариуцдаг бөгөөд тус яамны цахим хуудаснаас үйл ажиллагааны талаар болон аль нэг хөтөлбөрт хэрхэн хамрагдах тухай мэдээллийг хүлээн авах боломжтой.

Эдгээр хөтөлбөрүүдийн хүрээнд Улаанбаатар хотод суугаа Бүгд Найрамдах Чех Улсын Элчин сайдын яаманд дараах тооны визийн болон оршин суух зөвшөөрлийг мэдүүлэх хүсэлт гаргах боломжтой. Үүнд:

ХӨТӨЛБӨР

Жилд авах квот

Мэдүүлэг өгөх төрөл:

Мэргэшсэн ажилтан

1 000

ажил эрхлэлтийн карт

Нарийн мэргэшсэн ажилтан

хязгааргүй

цэнхэр карт

60

ажил эрхлэлтийн карт

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилтан

ажил эрхлэлтийн карт

хязгааргүй

цэнхэр карт

компанийн дотоод ажилтан шилжүүлэх карт

хөрөнгө оруулалт хийх зорилгоор удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөл

12

бизнес эрхлэх зорилгоор урт хугацааны виз

Квот

Улаанбаатар хот дахь Бүгд Найрамдах Чех Улсын Элчин сайдын яам Бүгд Найрамдах Чех Улсын Засгийн газрын 2019 оны 8-р сарын 26-ны өдрийн № 220/2019 тоот засгийн газрын тогтоолоор ажил эрхлэлтийн карт болон бизнес эрхлэх зорилгоор урт хугацааны визэнд зориулан баталсан квотын дагуу хүлээн авдаг ба засгийн газрын № 321/2022 тоот шинэчлэн найруулагдсан тогтоолын дагуу бизнес эрхлэх зорилгоор 90-ээс дээш хоногийн урт хугацааны виз, хөрөнгө оруулалт хийх зорилгоор удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөл болон ажил эрхлэлтийн картыг хүлээн авдаг болно.

Улаанбаатар хот дахь БНЧУ-ын Элчин сайдын яам дээр дурдсан тогтоолын дагуу нэг жилд дараах тооны визийн мэдүүлэг хүлээн авах боломжтой. Үүнд:

  • Ажил эрхлэлтийн карт нийт 1 230 ба үүний 1000 нь Мэргэшсэн ажилтанд зориулсан хөтөлбөр, нарийн мэргэшсэн ажилтан болон эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилтанд зориулсан хөтөлбөрөөр 60 харин  мэргэшсэн ажилтанд зориулсан хөтөлбөрөөс бусад ажил эрхлэлтийн карт нь 170 байх юм. 
  • Бизнес эрхлэх зорилгоор урт хугацааны виз нийт 12 ба үүний 4 нь эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилтанд зориулсан хөтөлбөр ба 8 нь бусад аль ч хөтөлбөрөөр байх боломжтой юм.

Нэг жилд хүлээн авахаар тогтоосон квотыг хэтрүүлэх боломжгүй.

Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөний хүрээнд баталсан хөтөлбөрийн дагуу болон хөтөлбөрөөс бусад хүлээн авах визийн мэдүүлгийг 12 сардаа тохируулан хуваарилна.

Визийн мэдүүлэг

Хөтөлбөрт хамрагдсан виз мэдүүлэгчдэд ярилцлагын товыг холбогдох төрийн байгууллага        олгоно – виз мэдүүлэгч өөрсдөө ярилцлагын тов авах шаардлагагүй болно.

Хөтөлбөрөөс бусад төрлийн виз мэдүүлэгчид Элчин сайдын яамны Консулын хэлтийн бүртгэлийн системийн дагуу ярилцлагын товоо товлоно.

 

 

 

 

 

 

Оршин суух төрөл – ажил эрхлэлтийн карт

БНЧУ-д Гадаадын иргэн оршин суух тухай №326/1999 тоот болон зарим нэмэлт өөрчлөлт орсон хуулиуд 2014 оны 6-р сарын 24-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн бөгөөд №101/2014 тоот багц хуулиудын дор олон нийтэд хүрсэн болно. more ►

Ерөнхий мэдээлэл

Суралцах зорилгоор удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөл

Солилцооны хөтөлбөр эсвэл төлбөртэй мэргэжлийн сургалтын хүрээнд хэрэгжихгүй бага сургууль, дунд сургууль эсвэл консерваторид боловсрол эзэмшихээс бусад тохиолдолд 3 сараас дээш хугацаагаар оршин суухаар төлөвлөсөн бөгөөд суралцах явц нь №… more ►

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх зорилгоор удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөл

Хэрвээ Та 3 сараас дээш хугацаагаар оршин суухаар төлөвлөсөн бөгөөд эрдэм шинжилгээний байгууллагатай оршин суух хугацаанд гарах зардлыг хариуцуулах тухай хэлэлцээр байгуулсан тохиолдолд (цаашид эрдэм шинжилгээний ажилтан гэх) эрдэм шинжилгээний… more ►