монгол  česky  english 

Advanced search

Удаан хугацаагаар оршин суух зөвшөөрөл

Оршин суух төрөл – ажил эрхлэлтийн карт

БНЧУ-д Гадаадын иргэн оршин суух тухай №326/1999 тоот болон зарим нэмэлт өөрчлөлт орсон хуулиуд 2014 оны 6-р сарын 24-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн бөгөөд №101/2014 тоот багц хуулиудын дор олон нийтэд хүрсэн болно. more ►

Ерөнхий мэдээлэл

Суралцах зорилгоор удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөл

Солилцооны хөтөлбөр эсвэл төлбөртэй мэргэжлийн сургалтын хүрээнд хэрэгжихгүй бага сургууль, дунд сургууль эсвэл консерваторид боловсрол эзэмшихээс бусад тохиолдолд 3 сараас дээш хугацаагаар оршин суухаар төлөвлөсөн бөгөөд суралцах явц нь №… more ►

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх зорилгоор удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөл

Хэрвээ Та 3 сараас дээш хугацаагаар оршин суухаар төлөвлөсөн бөгөөд эрдэм шинжилгээний байгууллагатай оршин суух хугацаанд гарах зардлыг хариуцуулах тухай хэлэлцээр байгуулсан тохиолдолд (цаашид эрдэм шинжилгээний ажилтан гэх) эрдэм шинжилгээний… more ►