deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Češi v Rakousku

Životní a pracovní podmínky v Rakousku

Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí

Krajané - všeobecné informace na webových stránkách Ministerstva
zahraničních věcí. Seznam - Krajanské spolky

ORF-Vídeňské vysílání pro národnostní menšiny (Český život od
vzdělávání až po umění a literaturu)

Česká farnost ve Vídni

Na kus řeči s Tomášem Czerninem

thumb

Vídeňské svobodné listy připravily ve své sérii Na kus řeči... besedu se senátorem Ing. Tomášem Czerninem, předsedou Stálé komise Senátu Parlamentu ČR pro krajany žijící v zahraničí (TOP 09). Z důvodu epidemie Covid-19 musela být tehdy beseda… více ►

Dopisy krajanským spolkům a krajanům

thumb

Dopisy určené krajanům a krajanským spolkům v zahraničí informující o novinkách v agendě. více ►

Klub Alumni Univerzity Karlovy se představuje

Klub Alumni Univerzity Karlovy organizuje pro absolventy svých českých i cizojazyčných studijních programů rozmanité vzdělávací, společenské a kulturní akce. Registrovaní členové klubu mohou mimo jiné využít možnost účasti na českých i… více ►

Poselství a dotaz ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka pro všechny Čechy v zahraničí

ministr_zahranici_tomas_petricek_1

Ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček dlouhodobě vnímá zásadní roli krajanů v našich dějinách i naší současnosti. Domnívá se, že Česká republika by si význam svých krajanů měla pravidelně připomínat. Ministerstvo zahraničních… více ►

Peněžní dary na krajanské projekty pro rok 2021 - termín podání žádosti je 1. srpna 2020!

thumb

V souvislosti s poskytováním peněžních darů na krajanské projekty prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV připomínáme, že lhůta pro podání žádostí na rok 2021 je stanovena do 1. srpna 2020. více ►

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v r. 2020

Důležité informace a doporučení pro krajanské spolky k úspěšné realizaci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v r. 2020: více ►

Dopis Zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti 2020

Níže naleznete dopis Zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Jiřího Krátkého s informacemi o plánovaných akcích v roce 2020. více ►

Vyhlášení výběrového řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí pro rok 2020

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí pro rok 2020. více ►

Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí

thumb

Česká diplomacie spustila nové webové stránky určené českým krajanům a občanům žijícím v zahraničí. Na jednom místě tak naleznou základní informace ministerstev a úřadů ČR s cílem usnadnit jim vyřizování správních, finančních a dalších… více ►

Seznam všech krajanských spolků v Rakousku s kontakty

kartoteka