Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vydání víz občanům ČLR na základě Business Invitation Letter for Schengen Visa

 

Žádost ze dne 17. 12. 2019.

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doručené na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) dne 17. 12. 2019, kterou požadujete poskytnutí informací týkajících se vydaných víz občanům ČLR na základě Business Invitation Letter for Schengen Visa.

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o částečném poskytnutí informací v rozsahu bodů 1) a 5).

1. 1.) Kolik v roce 2014 až 2019 (poprosím o souhrnné číslo za každý rok) přiletělo do ČR občanů Čínské lidové republiky na vízum do schengenského prostoru, ke kterému měli Business invitation letter for Schengen Visa?

MZV neeviduje počty osob, které překračují hranice ČR na letištích, proto nelze poskytnout počet těchto osob.

MZV eviduje statistické údaje o počtech udělených víz za obchodním účelem (součástí vízové dokumentace každé takové žádosti musí být pozvání obchodní společnosti registrované v ČR k návštěvě konkrétní osoby) v požadovaném období.

Víza za obchodním účelem udělená v ČLR zastupitelskými úřady ČR:

2014    94

2015    3731

2016    4251

2017    4497

2018    4604

2019    4485 (k 18. 12. 2019)


5. 5.) Kolik Business invitation letter for Schengen Visa pro občany Čínské lidové republiky bylo zamítnuto v roce 2017, 2018 a 2019? Kolika lidem nebylo vydáno vízum, i když měli Business invitation letter ?

MZV nemá pravomoc zamítat dopisy. Zasíláme statistické údaje o počtech neudělených víz za obchodním účelem v požadovaném období.

Počet neudělených víz s obchodním účelem v ČLR zastupitelskými úřady ČR

2017    130

2018    148

2019    167 (k 18. 12. 2019)

V rozsahu bodů 1) a 5) částečně a v rozsahu bodů 2), 3) a 4) zcela MZV žádost odmítlo dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V podrobnostech Vás odkazujeme na rozhodnutí o odmítnutí části žádosti č. j. 146894-4-II/2019-TO ze dne 23. 12. 2019, které zasíláme současně s tímto sdělením.

.