Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vzdělávací aktivity zaměstnanců MZV na MD/RD

 

Zákon o státní službě zakotvuje pro státní zaměstnance některé nástroje pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby. Dále je zde nařízení vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby.

Toto nařízení vlády konkrétně upravuje:
§ 3 odst. 1: Služební úřad umožní státnímu zaměstnanci, který je zařazen mimo výkon státní služby z důvodu mateřské dovolené, rodičovské dovolené nebo který čerpá služební volno z důvodu péče o dítě do 4 let věku, na jeho žádost účast na vzdělávání státních zaměstnanců;
§ 3 odst. 2: Služební úřad dále umožní státnímu zaměstnanci podle odstavce 1
a) přístup k informacím o změnách v působnosti a organizaci služebního úřadu;
b) přístup na místo výkonu státní služby, pokud to povaha správních činností nevylučuje.

V souvislosti s tímto bych Vás rád/a požádal/a o následující informace:

1. Informujete zaměstnance na MD/RD o vzdělávacích aktivitách?
a) Pokud ano, jakou formou?
b) Pokud ano, jak často?
c) Pokud ano, kdo tak činí?
d) Pokud ano, máte nastaven vnitřní předpis či směrnici pro informování o vzdělávacích aktivitách?

2. Informujete zaměstnance na MD/RD o změnách v působnosti a organizaci služebního úřadu?
a) Pokud ano, jakou formou?
b) Pokud ano, jak často?
c) Pokud ano, kdo tak činí?
d) Pokud ano, máte nastaven vnitřní předpis či směrnici pro informování zaměstnanců na MD/RD o změnách v působnosti a organizaci služebního úřadu?

3. Umožňujete přístup zaměstnancům na MD/RD na místo výkonu státní služby?

 

K žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 sdělujeme následující:

MZV informuje zaměstnance a zaměstnankyně (dále "zaměstnanci") na MD/RD o vzdělávacích aktivitách. Všichni zaměstnanci MZV na MD/RD mají přístup k externí síti MZV (Extranet), kde jsou zveřejňovány a průběžně aktualizovány informace o jazykových kurzech pořádaných MZV. O aktivitách v rámci průběžného a celoživotního vzdělávání jsou zaměstnanci na MD/RD průběžně informováni emailem v případě svého zájmu. Za organizaci vzdělávání zaměstnanců a tedy i jejich informování o uvedených aktivitách je podle interních předpisů MZV zodpovědný Odbor vzdělávání a Diplomatické akademie.

Externí síť Extranet obsahuje informace týkající se všech oblastí působnosti a organizace služebního úřadu. Zaměstnancům na MD/RD zůstává po dobu MD/RD přístup do služební emailové schránky, změny organizační struktury jsou zveřejňovány na webových stránkách MZV. Aktualizace informací na Extranetu záleží vždy na posouzení gestorského útvaru MZV. Zvláštní předpis o informování zaměstnanců na MD/RD o změnách v působnosti a organizaci služebního úřadu MZV nastaven nemá.

Zaměstnancům na MD/RD je umožněn přístup na místo výkonu státní služby (ústředí MZV ČR).

.