deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování mezi ČR a Rakouskem

Při vstupu z ČR do Rakouska musí obyvatelé ČR disponovat dokumentem o bezinfekčnosti v předepsané podobě, a to buď dokumentem  o očkování,  nebo dokumentem o uzdravení z onemocnění covid-19 nebo dokumentem  o negativním testu na covid-19 (tzv. princip “3G”). Pokud disponují jedním z těchto dokumentů, nemusí vyplňovat před vstupem do Rakouska  online registrační formulář. Podmínkou uplatnění těchto pravidel  je, že cestující dlouhodobě pobývá v ČR nebo v jiné nízkorizikové zemi a v posledních 10 dnech nepobýval v žádné rizikové zemi.


1. VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA A TRANZIT:

Při vstupu z ČR do Rakouska musí obyvatelé ČR disponovat dokumentem o bezinfekčnosti v předepsané podobě, a to buď dokumentem  o očkování,  nebo dokumentem o uzdravení z onemocnění covid-19 nebo dokumentem  o negativním testu na covid-19 (tzv. princip “3G”). Pokud disponují jedním z těchto dokumentů, nemusí vyplňovat před vstupem do Rakouska  online registrační formulář. Podmínkou uplatnění těchto pravidel  je, že cestující dlouhodobě pobývá v ČR nebo v jiné nízkorizikové zemi a v posledních 10 dnech nepobýval v žádné rizikové zemi.

Podrobné informace viz náš článek - Přechod hranic z ČR do AT - https://www.mzv.cz/vienna/cz/koronavirus/vyjimky_z_omezeni_cestovani/prechod_hranic_z_cr_do_at.html .

Do Rakouska lze z ČR aktuálně cestovat bez omezení účelu cesty, tedy i za turistickým účelem. Hraniční přechody jsou otevřeny pro běžný provoz, plošné kontroly na hranicích z ČR do Rakouska byly zrušeny. Namátkové kontroly mohou nicméně nadále probíhat, a to jak přímo na hranicích, tak v rakouském vnitrozemí.

Osoby, které předloží  platný negativní test, který za účelem ubytování musí být vždy po 48 hodinách (u antigenního testu) a po 72 hodinách (u PCR testu) obnoven, nebo doklad o vakcinaci nebo o  prodělané nemoci nebo o prokázání neutralizačních protilátek,  se mohou v Rakousku ubytovat v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních a navštěvovat restaurace.

Přílety do Rakouska a odlety z Rakouska

Důrazně upozorňujeme, aby si cestovatelé zjistili podmínky pro uskutečnění letu, včetně vstupu do letadla,  u letecké společnosti, s níž cestují. Níže uvedená informace se týká pouze podmínek tranzitu Rakouskem, nikoli podmínek absolvování letu a vstupu do cílové země. 

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat a  bezodkladně odcestují tranzitem do ČR,   nemusí v Rakousku předkládat negativní test na Covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, Za bezodkladné odcestování tranzitem se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem bez zastávk(výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC, je přípustné).  Tato výjimka, t.j.  cestovat tranzitem bez omezení, platí i pro osoby  tranzitující  do ČR, které přiletěly na vídeňské letiště ze zemí, pro něž Rakousko zpřísnilo podmínky vstupu na své území (např. od 3. srpna ze Španělska, z Kypru a z Nizozemska).

Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu nemusí předkládat negativní test na Covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat  za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávk(výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC, je přípustné). Totéž platí pro osoby z Vídně odlétající a pro osoby, které někoho na letiště nebo z letiště vezou. Ve všech shora uvedených případech je nutno doložit letenku.

Doporučujeme však, aby si cestovatelé zjistili podmínky pro uskutečnění letu, včetně vstupu do letadla,  u letecké společnosti, s níž cestují (ideálně písemně, např. emailem, aby mohly při odletu doložit a mít podklad). Níže uvedená informace se týká pouze podmínek tranzitu Rakouskem, nikoli podmínek absolvování letu a vstupu do cílové země. Je tedy třeba letecké společnosti zdůraznit, případně doložit, že Rakouskem cestující pouze tranzituje a odkázat se na výjimku v rakouském nařízení pro tranzit. Viz info k tranzitu v angličtině např. - Austria Travel Portal - https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information/entry-regulations či přímo v němčině text Einreisevrordnung. Ideálně příslušnou pasáž vytisknout pro argumentaci při problémech se vpuštěním na palubu a vyžadování doložení podmínek pro vstup do Rakousko (ojediněle se problémy již vyskytly).

Tranzit přes Rakousko pozemní cestou

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na Covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat,  pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC nebo přestupu na vlak či bus  je přípustné)  a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

Podrobnou informaci o  podmínkách vstupu z ČR do Rakouska včetně výjimek naleznete pod odkazem ZDE.


2. DOPRAVA:

VLAKOVÁ a AUTOBUSOVÁ: pro zjištění četnosti spojů sledujte stránky Rakouských drah a dalších dopravců (např. Regiojet).

LETECKÁ:  O aktuálním stavu letecké dopravy se informujte u svých aerolinií. Sledujte také webové stránky letiště Schwechat.


3. OPATŘENÍ

V  Rakousku dochází k rozvolňování, včetně gastronomie, kultury, sportu a cestovního ruchu. K výraznějšímu rozvolnění došlo od 1. července 2021. K dalšímu pak od 22. července 2021. V souvislosti s nástupem mutace koronaviru delta nicméně dochází zároveň i k částečnému zpřísňování v místech zvýšených rizik (např. noční kluby). Zpřísněná pravidla má nastaveno i město Vídeň. Od 15. 8. by při čerpání služeb a prokazování bezinfekčnosti mělo být již uznáváno plné očkování po obou dávkách, nikoli pouze po první dávce (podmínky viz níže). Před cestou doporučujeme pro aktuální a konkrétní infomace sledovat  nejen náš web, ale i rakouské či místní zdroje (kvůli možným úpravám v jednotlivých spolkových zemích) či ověřit místní podmínky u ubytovatele či v místě pobytu.

 

Detaily upravuje nařízení o otevírání (Covid-19-Öffnungsverordnung). Předpokladem širokého otevírání bylo zavedení speciální koncepce bezpečnosti, v jejímž jádru je definice osob, které představují nízké epidemiologické riziko: v této souvislosti se hovoří o „3-G“ (geimpft, getestet, genesen/očkovaný, testovaný, uzdravený). Nízké epidemiologické riziko lze prokázat doklady o očkování, prodělání nemoci nebo testování:

 

Pro osoby očkované „centrálně registrovanou vakcínou“, kterou se rozumí vakcína povolená Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), platí:

 • První očkování je platné od 22. dne po podání 1. dávky očkování, a to maximálně po dobu 90 dnů od okamžiku očkování. (poznámka: od 15.8. již jen plné očkování po 2 dávkách)
 • V případě aplikace druhé dávky vakcíny platí očkování 270 dnů od první dávky.
 • Očkování vakcínami, které se očkují pouze jednou dávkou (např. vakcína od společnosti Johnson&Johnson), platí od 22. dne po vakcinaci a celkem 270 dnů ode dne očkování.
 • Pro lidi, kteří onemocnění již prodělali a kteří byli očkováni, je očkování platné 270 dnů od okamžiku očkování.

Pro osoby, které prodělaly nemoc covid-19/uzdravily se z ní, platí:

 • Tyto osoby jsou osvobozeny od povinnosti se testovat po dobu 180 dnů od uzdravení. Dokladem je v tomto případě tzv. Absonderungsbescheid nebo lékařské potvrzení o mikrobiologicky potvrzené infekci.
 • Doklad o pozitivním testu na neutralizační protilátky platí po dobu 90 dnů od okamžiku testování.

Pro testy platí:

 • PCR testy jsou platné po dobu 72 hodin od okamžiku odběru.
 • Antigenní testy provedené autorizovaným místem jsou platné po dobu 48 hodin od okamžiku odběru.
 • Samotesty zaznamenané v oficiálních datových systémech jsou platné po dobu 24 hodin.
 • Nabídku testů doplňují antigenní testy (point-of-sale-tests) pro jednorázové využití např. pro vstup do sportovních, kulturních, hotelových či gastronomických zařízení (provedení testu pod dozorem provozovatele).

V současnosti již neplatí  omezení vycházení – domov lze tedy opustit kdykoliv a bez omezení důvodů. I nadále  platí řada bezpečnostních opatření.

 

Od 1. července platí tato pravidla:

 • Pravidlo 3-G (povinnost předložit některý z dokladů 3-G)
  • platí pro gastronomii, hotely a ubytovací zařízení, sportovní, volnočasové a kulturní zařízení (s výjimkou muzeí, knihoven, archívů), služby s úzkým kontaktem se zákazníky, domovy důchodců a pečovatelské domy, nemocnice,  odborné veletrhy a kongresy, zájezdové autobusy a výletní lodě, setkání více než 100 osob.
  • tato povinnost neplatí pro děti do 12 let (odchylná úprava pro hlavní město Vídeň, kde tato povinnost neplatí pro děti do 6 let)
 • Ochrana úst a nosu:
  • odpadá povinnost nosit respirátory FFP2 (až na stanovené výjimky, např. v nemocnicích), postačí nosit roušky, např. v uzavřených veřejných prostorách, v muzeích a knihovnách, veřejné hromadné dopravě, včetně zastávek,  nástupišť a nádraží, při využití taxislužeb, v lanovkách, v zákaznických prostorách obchodů, při úředních a soudních jednáních, v nemocnicích a pečovatelských domech.
  • povinnost nosit ochranu úst a nosu (roušku) v zásadě neplatí v případech, kde platí pravidlo 3-G.
 • Maloobchod:
  • zrušení povinného minimálního  odstupu a minimálního počtu mna zákazníka
  • platí povinnost nosit roušku
 • Gastronomie:
  • platí pravidlo 3-G (povinnost předložit doklad o očkování/testování/prodělání nemoci)
  • registrační povinnost pro hosty
  • hosté gastronomických podniků nemusí nosit roušku ani respirátor
  • byla zrušena maximální zavírací doba podniků, otevírá se noční gastronomie (bary, diskotéky, noční podniky), maximální vytížení kapacity v podnicích, kde se konzumuje převážně ve stoje, je stanoveno na 25 % (platí do 22. července)
  • pro vyzvedávání jídla a pití a stánky s občerstvením neplatí pravidlo 3-G, hosté však musí v uzavřených prostorách podniků nosit roušku
  • bylo zrušeno omezení velikostí skupin hostů i kapacit podniků i povinnosti konzumovat jídlo a pití vsedě.
 • Hotely/ubytovací zařízení:
  • při vstupu do ubytovacích zařízení platí povinnost předložení dokladu o 3-G (v případě uplynutí platnosti dokladu musí být jeho platnost obnovena)
  • pro využití nabídek gastronomie, wellness či fitness studií v hotelech je třeba předložit platný doklad o 3-G
  • registrační povinnost pro hosty
 • Kultura:
  • povinnost nosit roušku v muzeích, výstavních sálech, knihovnách a archívech
  • pro kulturní akce platí pravidla jako pro akce obecně (zejména pravidlo 3-G v případě akcí pro více než 100 osob)
 • Akce/setkávání:
  • pořádat se opět mohou velké akce v oblasti kultury a sportu (akce pro sezení či stání, uvnitř i venku). Odpadají omezení kapacit. Pro akce od 100 osob platí oznamovací povinnost a povinnost předložit doklad o 3-G, akce od 500 osob nadto podléhají povolení. Pro akce s méně než 100 účastníky neplatí žádná omezení.

Od 22. 7. 2021 odpadla povinnost nosit ochranu úst a nosu v oblasti obchodu, s výjimkou veřejných lékáren, prodejen potravin, bank či na poštách. Uvolnění se však netýká Vídně, která naopak pravidla zpřísnila. Povinnost nosit ochranu úst a nosu se ve Vídni týká tedy i obchodů, setkávání ve vnitřních prostorách, kulturních akcí či kin. Zpřísněny byly v Rakousku rovněž podmínky pro návštěvy rizikových míst s ohledem na možnost nákazy novou mutací delta, jako jsou provozovny nočního stravování, noční kluby apod. Možnost vstupu je již jen s dokladem o očkování či PCR testu (ne staršího 72 hodin), nikoli však s potvrzením o antigenním testu či o uzdravení.

Od 15. 8. 2021 dojde k úpravě pravidla 3-G (geimpft, getestet, genesen/očkovaný, testovaný, uzdravený). Za doklad nízkého epidemiologického rizika se již nebude pro účel čerpání služeb atd. považovat naočkování první dávkou dvoudávkové vakcíny (dosud od 22. dne po první dávce), ale již jen naočkování druhou dávkou (které nesmí být starší než 270 dní). Naočkování  jednodávkovou vakcínou bude i nadále sloužit za doklad nízkého epidemického rizika od 22. dne po podání očkovácí látky (poznámka: tato zpřísňující úprava se, přinejmenším prozatím, netýká režimu na vstupu do Rakouska v rámci Einreiseverordnung).

Podrobnější informace o rakouských opatřeních lze nalézt ZDE.

Osoby, které v Rakousku onemocní virem Covid-19 nebo přijdou s nakaženou osobou do styku, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit lékaři v daném místě nebo místně příslušnému hejtmanství, popř. obecnímu úřadu, a to způsobem, který zabrání dalšímu šíření infekce, to znamená zejména telefonicky. V případě pobytu v ubytovacím zařízení oznámí podezření na onemocnění též ubytovateli.
O dalším postupu rozhodne příslušný lékař. V případě nekomplikovaného průběhu onemocnění není hospitalizace nutná. Podle konkrétních podmínek lékař stanoví formu karantény, která může probíhat jak v ubytovacím zařízení, tak v jiném zařízení. Náklady na pobyt ve speciálním zařízení během úředně nařízené karantény hradí  rakouský stát.
Se souhlasem lékaře a za jím stanovených podmínek může být turista převezen do své vlasti. Doporučuje se za tímto účelem uzavřít pojištění.

Příslušné kontakty za účelem konzultace postupu při podezření na onemocnění virem Covid 19 naleznete ZDE.

Aktuální čísla nakažených koronavirem v Rakousku naleznete ZDE


4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:


- Webová stránka Ministerstva sociálních věcí, zdravotnictví a ochrany spotřebitele ZDE

- Covid-19 - Aktuální opatření v Rakousku - sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html

- Webová stránka Rakouské agentury pro zdraví a výživu (AGES) ZDE

Souhrnné informace ke vstupu do Rakouska a ochranným opatřením v souvislosti s epidemií Covid-19 (v němčině) najdete ZDE (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz)

- anglická verze ZDE

- Covid-19 - příslušné právní normy najdete ZDE

- Nařízení omezující vstup do Rakouska (COVID-19-Einreiseverordnung) najdete ZDE

- Covid-19 - časté otázky (k různým oblastem života) najdete ZDE

- Coronavirus - Hotlines ZDE

Kontakty pro zodpovězení konkrétních dotazů ke Covid-19:

   Corona-Hotline  AGES: +43 1 3860 555,  E-Mail: buergerservice@sozialministerium.at

  Infoservis NV Rakouska - Email: buergerservice@bmi.gv.at, tel. +43 1 53 126-3100 nebo  tel. +43 810 00 5140

Pokud jste v Rakousku a obáváte se, že vykazujete příznaky nákazy koronavirem, volejte, prosím, rakouskou zdravotní linku 1450.

Kontakt na Velvyslanectví ČR ve Vídni: Tel. 0043 89958111, mail consulate_vienna@mzv.cz