deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování mezi Českou republikou a Rakouskem

Níže naleznete platné informace týkající se cestování a přechodu hranic mezi Českou republikou a Rakouskem.

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY:

1. Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?

Český občan může do Rakouska přicestovat bez udání důvodu. 

2. Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Při příjezdu z  České republiky, Andorry, Belgie, Bulharska, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa (s výjimkou kraje Gütersloh), Nizozemska, Norska, Polska, Rumunska, Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska Španělska, Švýcarska a Vatikánu se již neuplatní  povinnost testu/karanténních opatření rakouského ministerstva zdravotnictví na osoby přijíždějící z těchto zemí, které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, a na rakouské občany a osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Uvedené osoby musí (podobně jako u příletů) hodnověrně doložit, že v uplynulých 14 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z 32 výše uvedených evropských zemí. Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

V ostatních případech (s dalšími výjimkami) je potřeba předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší čtyř dní. Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování, které nesmí opustit po dobu 14 dní. To neplatí, pokud je zajištěno jejich bezodkladné vycestování z Rakouska.

3. Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

Osoby cestující přes Rakousko z České republiky, Andorry, Belgie, Bulharska, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa (s výjimkou kraje Gütersloh), Nizozemska, Norska, Polska, Rumunska, Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska,  Španělska, Švýcarska a Vatikánu, které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt,  rakouští občané a osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku NEMAJÍ povinnost předkládat atest o neinfikovanosti, ani NEMUSÍ tranzitovat bez zastávky. Tyto osoby však musí (podobně jako u příletů) hodnověrně doložit (forma není předepsána), že v uplynulých 14 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z 32 výše uvedených evropských zemí, jinak platí dosavadní pravidla (test/karanténa). Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat, jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR. V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény.

Povinnost bezodkladně odcestovat z Rakouska se nevztahuje na osoby, které přiletěly z České republiky, Andorry, Belgie, Bulharska, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa (s výjimkou kraje Gütersloh), Nizozemska, Norska, Polska, Rumunska, Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska,  Španělska, Švýcarska a Vatikánu a které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, na rakouské občany a na osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Tyto osoby však musí hodnověrně doložit (forma není předepsána), že v uplynulých 14 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z 32 výše uvedených evropských zemí, jinak platí dosavadní pravidla (test/karanténa). Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

4. Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano. Podmínky jsou stejné jako před vypuknutím koronavirové pandemie.

5. Na co si mám dát pozor? (uvést případná specifika dané země, např. povinnost nošení roušek, atd.).

Platí povinnost nosit roušky v hromadných dopravních prostředcích (metro, tramvaje, autobusy), v taxi, v lékárnách a při akcích v uzavřeném prostoru, pokud nejsou předem určena místa dle hygienicko-epidemiologických pravidel.  Místo roušky je možné použít i šál, nebo šátek zakrývající nos a ústa. Je nutné dodržovat odstup mezi osobami minimálně 1 m.

6. Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Rakousku?

Tyto osoby mohou cestovat do ČR bez povinnosti předkládat negativní test na Covid-19 a nemusí do karantény.


1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

V souvislosti s rozhodnutím vlády o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR doporučuje MZV i nadále cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech. Důvodem jsou rozsáhlá restriktivní opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a výrazné komplikace v dopravě.

Aktuální pravidla pro vycestování z ČR do zahraničí a otevřené hraniční přechody ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Rozcestník Ministerstva zahraničních věcí s informacemi o cestování do ostatních států najdete na stránkách MZV.


2. VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA A TRANZIT:

Přílety do Rakouska

Rakousko uvolnilo podmínky pro osoby přilétající do Rakouska z České republiky, Andorry, Belgie, Bulharska, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa (s výjimkou kraje Gütersloh), Nizozemska, Norska, Polska, Rumunska, Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska,  Španělska, Švýcarska a Vatikánu, které mají v těchto zemích bydliště nebo běžný pobyt, a pro rakouské občany a osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku přiletivší z výše uvedených zemí - v takovém případě není potřeba předkládat atest o neinfikovanosti koronavirem, ani karanténa  po dobu 14 dní. Tyto osoby však musí hodnověrně doložit, že v posledních 14 dnech nepobývaly v jiných zemích než v Rakousku či v jedné z 31 výše uvedených evropských  zemí. Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

V ostatních případech (s dalšími výjimkami) je potřeba předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší čtyř dní. Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování, které nesmí opustit po dobu 14 dní. To neplatí, pokud je zajištěno jejich bezodkladné vycestování z Rakouska.

Možnost PCR testů nabízí i vídeňské letiště Schwechat, a to všem zájemcům, nejen pasažérům tohoto letiště. Bližší informace ZDE a rovněž na stránkách letiště Schwechat.

Vstup na území Rakouska pozemní cestou

Rakousko zrušilo hraniční kontroly na hranicích s  Českou republikou, Německem, Lichtenštejnskem, Švýcarskem, Slovenskem a Itálií, v příhraničí však může docházet k namátkovým kontrolám.  Při příjezdu z  České republiky, Andorry, Belgie, Bulharska, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa (s výjimkou kraje Gütersloh), Nizozemska, Norska, Polska, Rumunska, Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska,  Španělska,  Švýcarska a Vatikánu se již neuplatní  povinnost testu/karanténních opatření rakouského ministerstva zdravotnictví na osoby přijíždějící z těchto zemí, které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, a na rakouské občany a osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Uvedené osoby musí (podobně jako u příletů) hodnověrně doložit, že v uplynulých 14 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z 32 výše uvedených evropských zemí, jinak platí dosavadní pravidla (test/karanténa). Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

 

Tranzit přes Rakousko pro osoby, které cestují z jiných než shora uvedených 31 evropských zemí

V případě tranzitu Rakouskem z jiných než shora uvedených 32 evropských zemí doporučujeme mít u sebe již vyplněné formuláře, které naleznete zde v CZ a DE. Osoby, které Rakouskem z jiných než shora uvedených 32 evropských zemí pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

Občané, kteří přilétají na vídeňské letiště Schwechat, jsou povinni bezodkladně odcestovat do ČR. V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény.


3. VSTUP Z RAKOUSKA NA ÚZEMÍ ČR

Podmínky vstupu do ČR naleznete ZDE,  na stránkách MV ČR  a na stránkách MZV ČR.


4. DOPRAVA:

VLAKOVÁ a AUTOBUSOVÁ: pro zjištění četnosti spojů sledjte stránky Rakouských drah a dalších dopravců (např. Regiojet).

LETECKÁ: aktuálně nesmí v Rakousku přistát lety sloužící přepravě osob z Číny, Íránu, Lombardie (Itálie), Běloruska, Portugalska, Velké Británie, Švédska, Ruska a Ukrajiny. O aktuálním stavu letecké dopravy se informujte u svých aerolinií. Sledujte také webové stránky letiště Schwechat.


5. OPATŘENÍ:

Opatření vůči osobám,  které v Rakousku onemocní virem Covid-19 nebo přijdou s nakaženou osobou do styku

Osoby,  které v Rakousku onemocní virem Covid-19 nebo přijdou s nakaženou osobou do styku, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit lékaři v daném místě nebo místně příslušnému hejtmanství, popř. obecnímu úřadu, a to způsobem, který zabrání dalšímu šíření infekce, to znamená zejména telefonicky. V případě pobytu v ubytovacím zařízení oznámí podezření na onemocnění též ubytovateli.

O dalším postupu rozhodne příslušný lékař. V případě nekomplikovaného průběhu onemocnění není hospitalizace nutná. Podle konkrétních podmínek lékař stanoví formu karantény, která může probíhat jak v ubytovacím zařízení, tak v jiném zařízení. Náklady na pobyt ve speciálním zařízení během úředně nařízené karantény hradí  rakouský stát.

Se souhlasem lékaře a za jím stanovených podmínek může být turista převezen do své vlasti. Doporučuje se za tímto účelem uzavřít pojištění.

Příslušné kontakty za účelem konzultace postupu při podezření na onemocnění virem Covid 19 naleznete ZDE.

 

K 2. červenci 2020 8:00 hod se v Rakousku nakazilo 17. 856 osob. 16. 514 osob se uzdravilo. Aktuální čísla nakažených koronavirem v Rakousku naleznete ZDE.

V pátek 1. května skončilo v Rakousku omezení volného pohybu. Od pátku 15. května jsou znovu otevřeny bary a restaurace. Provozní doba je omezena od 6:00 do 23:00 hod. Od tohoto data mohou rovněž otevřít muzea, knihovny a archívy - přesné datum ověření doporučujeme ověřit u konkrétní instituce! Od 29. května jsou povoleny akce s počtem účastníků do 100 osob. K témuž dni dojde k otevření volnočasových a sportovních center a ubytovacích zařízení.

Platí povinnost nosit roušky uzavřených veřejných prostorech (vč. obchodů), dále v hromadných dopravních prostředcích (metro, tramvaje, autobusy), při spolujízdách, pokud osoby nesdílejí společnou domácnost. Místo roušky je možné použít i šál, nebo šátek zakrývající nos a ústa. Povinnost nosit roušku nemají děti do 6 let a osoby, u kterých to ze zdravotních důvodů nelze vyžadovat. V ostatních prostorech nošení roušky není povinné, ale je doporučeno. Je nutné dodržovat odstup mezi osobami minimálně 1 m.


6. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Webová stránka Ministerstva sociálních věcí, zdravotnictví a ochrany spotřebitele ZDE

Webová stránka Rakouské agentury pro zdraví a výživu (AGES) ZDE

Informace k problematice koronaviru lze rovněž získat na zvláštní infolince Rakouské agentury pro zdraví a výživu (AGES):  0800 555 621, s předvolbou z ČR +43 800 555 621.

Pokud jste v Rakousku a obáváte se, že vykazujete příznaky nákazy koronavirem, volejte, prosím, rakouskou zdravotní linku 1450.