deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Překlady, ověřování a právní pomoc

CzechPoint

Ověřování podpisů a kopií listin

Zastupitelské úřady provádějí rovněž ověřování shody opisu a kopie s originálem listiny, tzv. vidimaci, a pravosti podpisu, tzv. legalizaci. více ►

Právní pomoc

V určitých situacích, spojených s právním prvkem, např. před uzavřením smlouvy jakéhokoliv druhu, je žádoucí poradit se s advokátem, zejména má-li být pro smluvní dokument či určitou právní situaci rozhodný jiný než český právní řád. více ►

Překlady

Veřejné listiny, vystavené ve Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku, které mají být uplatněny na území České republiky, musí být opatřeny tzv. apostilou a úředním překladem do českého jazyka. více ►

Vyšší ověřování švýcarských veřejných listin pro jejich uplatnění v ČR

Má-li být uplatněna švýcarská veřejná listina v České republice, musí být opatřena vyšším ověřením (tzv. apostilní doložkou) a úředním překladem do českého jazyka (celý dokument, včetně apostily). Osvobození od vyššího ověření se týká pouze… více ►