Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR za rok 2013

 

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2013 podává přehled o bilaterální rozvojové spolupráci realizované dle Plánu ZRS a dalších dvoustranných i mnohostranných aktivitách realizovaných Českou republikou v roce 2013, které jsou započitatelné jako celková oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance - ODA).

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2013 podává přehled o bilaterální rozvojové spolupráci realizované dle Plánu ZRS a dalších dvoustranných i mnohostranných aktivitách realizovaných Českou republikou v roce 2013, které jsou započitatelné jako celková oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance - ODA). Informace zároveň podává širší přehled o celkové oficiální rozvojové pomoci ČR a zahrnuje tak veškerou započitatelnou pomoc nad rámec uvedeného Plánu, která byla poskytnuta všemi veřejnými českými subjekty.

Za rok 2013 dosáhla celková oficiální rozvojová pomoc České republiky 4,11 mld. Kč, tj. 210,16 milionů USD . Mezinárodně sledovaný ukazatel poměru ODA k hrubému národnímu důchodu (HND) klesl oproti roku 2012 o 0,01 % a činí 0,11 %.

Dvoustranně poskytla Česká republika v roce 2013 rozvojovou pomoc v hodnotě 1,11 miliardy Kč, na mnohostranném základě 2,99 miliardy Kč. Mnohostranná ODA ČR převažovala nad dvoustrannou ODA v poměru 73 % ke 27 %. V rámci Plánu zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2013 bylo vládou schváleno celkem celkem 684 mil. Kč na bilaterální rozvojové projekty včetně vládních stipendií, 50 mil. Kč na transformační spolupráci a 73 mil. Kč na humanitární pomoc. Výsledné čerpání prostředků na bilaterální rozvojové projekty (vč. vládních stipendií) dosáhlo 597,88 mil. Kč, na transformační spolupráci objemu 49,48 mil. Kč a na humanitární pomoc bylo vyčerpáno 72,99 mil. Kč.

 

přílohy

Informace o ZRS ČR 2013 - přílohy 155 kB zip (Komprimovaný soubor) 1.7.2014

Informace o ZRS 2013 - textová část 729 kB doc (Word dokument) 1.7.2014

.