Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Dvoustranná rozvojová spolupráce

 

Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce se primárně soustředí na prioritní partnerské země, které ČR vybírá na základě mezinárodně uznávaných principů zakotvených ve Strategii zahraniční rozvojové spolupráce.
Mezi hlavní kritéria patří:
- potřebnost rozvojové spolupráce (= partnerská země patří mezi rozvojové země dle mezinárodní klasifikace OECD),
- zájem o spolupráci s ČR, dosavadní úroveň celkových vzájemných vztahů,
- výsledky dosavadní rozvojové spolupráce a přidaná hodnota ČR,
- dělba práce s ostatními donory.

V období 2010 - 2017 měla ČR pět prioritních partnerských zemí s programem rozvojové spolupráce  (Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko); bilaterální ZRS byla dále realizována rovněž v zemích tzv. projektových (Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestinská autonomní území, Srbsko) a v zemích dříve programových, s nimiž byla spolupráce postupně ukončována (Angola, Jemen, Vietnam, Zambie).

Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018 - 2030 stanovila na období 2018 - 2023 šest prioritních zemí s programem spolupráce (Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie). Mezi specifické země byly zařazeny Afghánistán, Sýrie a Ukrajina, které měly zvláštními usneseními vlády schválené specifické prostředky na humanitární, stabilizační a rozvojovou spolupráci. 
 

Vedle geografických priorit stanovuje ČR také tematické priority své zahraniční rozvojové spolupráce.

Pro léta 2010–2017 bylo v návaznosti na Rozvojové cíle tisíciletí identifikováno pět prioritních tematických oblastí ZRS: životní prostředí; zemědělství; sociální rozvoj; ekonomický rozvoj; podpora demokracie, lidských práv a společenské transformace.

Na období 2018 - 2030 byly v návaznosti na Cíle udržitelného rozvoje tematické priority stanoveny takto: zemědělství a rozvoj venkova, udržitelné nakládání s přírodními zdroji, ekonomická transformace a růst, inkluzivní sociální rozvoj, řádná demokratická správa věcí veřejných.

Důraz na řádnou veřejnou správu (good governance), dodržování lidských práv a genderové rovnosti a šetrnost k životnímu prostředí (s ohledem na změnu klimatu) jsou průřezovými principy, jež jsou zohledňovány ve všech rozvojových aktivitách.

Více informací naleznete v podkapitolách:

Inkluzivní vzdělávání v Etiopii

thumb

Podpora obzvláště zranitelných skupin lidí – ať již z důvodu etnického původu, pohlaví nebo postižení – patří mezi priority české zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci… více ►

Česko v Moldavsku pomáhá dětem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám

V Moldavsku prozatím státní instituce neposkytují adekvátní podporu osobám s poruchami autistického spektra či jinými genetickými poruchami, ani jejich blízkým. Služby a pomoc nabízí především… více ►

Vyhlášení výzvy v Programu B2B

Česká rozvojová agentura vyhlásila dne 12. 10. 2021 výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor… více ►

.