Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2015

 

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2015 poskytuje přehled o bilaterální rozvojové spolupráci realizované dle Plánu ZRS a dalších dvoustranných i mnohostranných aktivitách realizovaných Českou republikou v roce 2015, které jsou započitatelné jako celková oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance – ODA).

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2015 podává souhrnný obraz o čerpání a využití prostředků vyčleněných na dvoustrannou zahraniční rozvojovou spolupráci v roce 2015 na základě usnesení vlády  č. 480/2014 ze dne 25. června 2014 k dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2015 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2017.

Informace dále obsahuje širší přehled ostatních forem dvoustranné i mnohostranné rozvojové spolupráce ČR, které jsou hrazeny z jiných zdrojů nad rámec výše uvedeného usnesení vlády, avšak jsou započitatelné jako oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance – ODA). Protože konečná výše ODA bude k dispozici až na základě upřesnění sekretariátu Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD – DAC) v září 2016, obsahuje tato Informace pouze předběžný výhled objemu ODA ČR v roce 2015 a konečná data k ODA ČR budou následně zveřejněna na této webové stránce MZV ČR.

Výsledné čerpání prostředků na dvoustrannou zahraniční rozvojovou spolupráci dle usnesení vlády č. 480/2014 dosáhlo v roce 2015 objemu 559,58 mil. Kč, na transformační spolupráci bylo čerpáno 56,55 mil. Kč a na humanitární pomoc bylo čerpáno 87,02 mil. Kč.

Na základě předběžných údajů dosáhla ODA ČR za rok 2015 objemu 4,95 mld. Kč. Mezinárodně sledovaný ukazatel ilustrující úsilí donorů, tedy poměr ODA ve vztahu k hrubému národnímu důchodu (HND) se v roce 2015 oproti roku 2014 zvýšil z 0,11 % na 0,12 %.

přílohy

Informace o ZRS 2015 - textová část 505 kB doc (Word dokument) 23.6.2016

Informace o ZRS 2015 - přílohy 224 kB zip (Komprimovaný soubor) 23.6.2016

.