по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobá víza

Informace o dlouhodobých vízech a pobytech

Základní informace о dlouhodobém vízu

V České republice je dle příslušného zákona (č. 2/1969 Sb.) ústředním orgánem státní správy pro povolování pobytu cizinců Ministerstvo vnitra ČR. Řadu užitečných rad a informací o podmínkách pobytu cizinců na území České republiky proto lze… více ►

Registrace k podání žádosti

Příjem žádostí o dlouhodobá víza je organizován na základě registrace k podání žádosti. Žadatel je proto povinen si předem sjednat termín k podání žádosti o dlouhodobé vízum. Neučiní-li tak, je jeho žádost nepřijatelná. více ►

Dlouhodobé vízum za účelem studia

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem studia je oprávněn podat cizinec, pokud předpokládaná doba jeho studia v České republice bude delší než 3 měsíce v případech studia definovaných v § 64 zákona číslo 326/1999 Sb… více ►

Dlouhodobé vízum za účelem „ostatní“

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem „ostatní“ je oprávněn podat cizinec, pokud na území ČR hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a důvod jeho pobytu nelze zařadit pod jiné účely. Pod účel… více ►

Dlouhodobé vízum za účelem rodinným

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem sloučení rodiny je oprávněn podat cizinec, pokud předpokládaná doba jeho pobytu v ČR bude delší než 3 měsíce. V případech sloučení rodiny definovaných v § 42a zákona číslo… více ►

Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

Tuto žádost lze podat výlučně pro výkon zaměstnání v následujících činnostech: 01 - Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti, 02 - Lesnictví a těžba dřeva, 55 - Ubytování, 56 - Stravování a pohostinství, 93 - Sportovní,… více ►

Dlouhodobé vízum za účelem kulturním

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za kulturním účelem je oprávněn podat cizinec, pokud na území ČR hodlá pobývat za kulturním účelem po dobu delší než 3 měsíce. více ►

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem podnikání je oprávněn podat cizinec, pokud na území ČR hodlá pobývat za účelem podnikání po dobu delší než 3 měsíce. více ►

Dlouhodobé vízum za účelem sportovním

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za sportovním účelem je oprávněn podat cizinec, pokud na území ČR hodlá pobývat za sportovním účelem po dobu delší než 3 měsíce. více ►

Finanční prostředky k žádosti o dlouhodobé vízum

Cizinec žádající o dlouhodobé vízum za jakýmkoliv účelem (s výjimkou účelu podnikání – viz níže) je povinen doložit, že disponuje 15násobkem částky existenčního minima s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na… více ►

Cestovní zdravotní pojištění u dlouhodobých víz

Před vyznačením dlouhodobého víza je cizinec standardně povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na celou dobu pobytu na území ČR dle určené platnosti víza. více ►

Přenos dlouhodobého víza do nového pasu

Při vystavení nového cestovního pasu je možné požádat o vylepení nového víza do nového pasu. více ►

Žádost o nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza

Žadatel má právo podat žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza. Žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza podává cizinec do 15 dnů ode dne doručení sdělení o neudělení víza. více ►

Informace pro držitele dlouhodobých víz a pobytových povolení členských států schengenského prostoru

Držitelé platných národních dlouhodobých víz (víza typu D) a platných povolení k pobytu, vydaných jednotlivými členskými státy schengenského prostoru mají právo volného pohybu po celém schengenském prostoru v rozsahu třech měsíců během… více ►