español  česky 

rozšířené vyhledávání

Oddací list (získání duplikátu)

Je nutné vědět, ve kterém městě nebo obci v České republice ke sňatku došlo (tj. ve které matriční knize je sňatek veden). Tam se také zasílá žádost o oddací list.

Duplikát českého oddacího listu se vydává za poplatek na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobu se rozumí osoba v oddacím listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání oddacího listu.

Pokud chcete získat duplikát oddacího listu předložte:

1. vyplněnou žádost o oddací list (jestliže žádost nepodáváte na ambasádě osobně, je třeba, aby Váš podpis na žádosti byl ověřen notářem).

2. kopii Vašeho úředního dokladu totožnosti obsahujícího Vaši fotografii (např. kopii pasu, řidičského průkazu nebo občanského průkazu)

3. pokud nejste osobou uvedenou v tabulce, dopis vysvětlující Váš právní nebo jiný zájem na získání duplikátu oddacího listu

4. poplatek

Informaci o poplatcích naleznete ZDE. Poplatek lze uhradit pouze v hotovosti

Jakmile Váš rodný list obdržíme, budeme Vás kontaktovat. Podobně, pokud matriční úřad v České republice konzulárnímu oddělení sdělí, že rodný list nemůže z nějakého důvodu vystavit nebo vydat, velvyslanectví Vás bude kontaktovat.

přílohy

Priloha_9_Dotaznik_k_matricnimu_dokladu 32 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014